Rijk en provincies starten verkenning A67 voor betere bereikbaarheid Zuid-Nederland

Op 12 oktober is het startsein gegeven voor de verkenning naar maatregelen om de doorstroming van het verkeer op de A67 tussen Eindhoven en Venlo te verbeteren.

​Dit is gedaan door minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu en de gedeputeerden Van der Maat (Noord-Brabant) en Van der Broeck (Limburg). Bij het onderzoek wordt vooral gekeken naar de bijdragen die innovatieve technieken op het gebied van mobiliteit en verkeersmanagement kunnen leveren aan een vlottere ​afwikkeling van de personenauto’s en vrachtauto’s op de weg.

Economische Wegwijzer

Uit de Economische Wegwijzer die TLN samen met EVO jaarlijks opstelt blijkt dat de directe economische schade door files voor het vrachtverkeer zo’n 5 miljoen per jaar bedraagt. Door de beperkte breedte van 2x2 rijstroken en de relatief grote hoeveelheid vrachtverkeer dat overdag niet mag inhalen, ontstaat colonnevorming. Dat zorgt regelmatig voor gevaarlijke situaties voor zowel het vrachtverkeer onderling als voor in- en uitvoegend autoverkeer. Er vinden gemiddeld per jaar 400 ongevallen plaats. 

Innovatieve verkeerstechnieken

De minister heeft met de provincies afgesproken dat er vooral gekeken wordt naar de oplossingen die nieuwe innovatieve verkeerstechnieken bieden. Het gaat bijvoorbeeld om truckplatoons. Ook wordt gekeken naar de toepassing van zogeheten incar-technieken waarbij bestuurders hulp krijgen bij het in- of uitvoegen en realtime waarschuwingen krijgen voor plotselinge files, ongevallen of auto’s op de vluchtstrook. Als blijkt dat op bepaalde delen van de weg de problemen niet alleen met deze nieuwe technieken kunnen worden verholpen, kijken Rijk en regio ook naar uitbreiding van de capaciteit, zoals extra rijstroken en langere op- en afritten. Er wordt dus gezocht naar de slimste keuze tussen de inzet van innovatie en de uitbreiding van capaciteit.

Kosten

Voor de aanpak van de A67 is 208 miljoen euro beschikbaar: 150 miljoen euro is afkomstig van het Rijk, 55 miljoen euro van de provincie Noord-Brabant en 3 miljoen euro van de provincie Limburg. Deze bedragen zijn afkomstig uit het potje voor de gesneuvelde Ruit om Eindhoven.

Besluitvorming

TLN volgt de studie nauwgezet. Het besluit of de A67 al dan niet extra rijstroken krijgt ,valt te verwachten in het najaar van 2018.

Gerelateerde onderwerpen

Infrastructuur