9cc7f594-ad6c-41ff-b1e2-45bd43954cb6

Jaarlijkse bijeenkomst DM Afvalstoffentransport

 


19.00 uur Ontvangst
19.30 uur Actualiteiten en bestuurlijke mededelingen
                DM Afvalstoffentransport
19.45 uur Rijksbeleid afval, circulaire economie, restafval bedrijven
                (Rijkswaterstaat)
20.30 uur Ontwikkelingen rond grensoverschrijdend vervoer EVOA
                (IL&T)
21.15 uur Presentatie Afvalzorg
21.30 uur Borrel