c73b98a1-3885-4e93-a66e-2a22f48e8057

Training Logistieke Services Voorwaarden (LSV)

Wat?
Op deze dag wordt op begrijpelijke wijze en aan de hand van praktijkvoorbeelden ingegaan op:
•wat zijn ‘algemene voorwaarden’ en hoe verhouden die zich tot andere algemene voorwaarden, de wet en verdragen (zoals het CMR verdrag)
•de verhouding tussen de LSV en de AVC 2002, de Nederlandse Expeditievoorwaarden, de PD-voorwaarden 2000 en de VAL-voorwaarden 1995
•de verplichtingen en aansprakelijkheden van de logistiek dienstverlener (waaronder ‘limieten’) en de opdrachtgever
•aansprakelijkheidsverzekering en goederenverzekering
•opzegging van de overeenkomst, tijdig klagen en verjaring en verval van ‘rechten’
•betaling en zekerheden, waaronder pand- en retentierecht
•paardensprong, parallelsprong, vrijwaring
•geschillenbeslechting (arbitrage)
•de bij de LSV behorende raamovereenkomst (wat staat daar in en waarom zou u dit model moeten gebruiken)

Doel
Aan het einde van de dag heeft u gevoel bij de belangrijkste bepalingen uit de LSV en begrijpt u de achterliggende gedachte en de onderlinge verhouding. U bent in staat om zelf te bepalen waar u eventueel van af wilt en kúnt wijken, zodat u ook op dit vlak een adequate gesprekspartner bent van uw klant.
 
Bovenstaande onderwerpen komen in de ochtend en het eerste deel van de middag aan de orde. In het tweede deel van de middag worden één of meerdere praktijkvoorbeelden behandeld.
09.30-10.00 uur Ontvangst
10.00-17.00 uur Training

Voor een lunch wordt gezorgd. 
  
Kosten voor deelname / annulering
De kosten voor de training bedragen € 295,00  euro (excl. btw)
per deelnemer. Na te zijn ingeschreven kunt u tot 5 werkdagen voor
aanvang van de training kosteloos afzeggen.
Zegt u binnen 5 werkdagen voor aanvang af, of bent u afwezig, dan
brengen wij 100% van de kosten in rekening.
In verband met de intensiteit van de training is het maximum aantal
deelnemers per workshop begrensd tot 25.
Bij minder dan 15 aanmeldingen moeten wij de training annuleren.