12ffe47d-2fba-42cb-8c4b-21ffb183046f

Bestuurdersacademie TLN

Algemeen directeur Jan Boeve gaat tijdens deze bijeenkomst in samenwerking met Frans Huizenga in op uw rol als bestuurder in onze vereniging. Frans Huizenga is bestuurskundige en geeft advies aan verenigingen. Hij legt onder meer uit hoe een vereniging in elkaar zit en wat de rol van een bestuur is. Jan Boeve licht met veel praktijkvoorbeelden toe hoe TLN bestuurlijk en organisatorisch functioneert. Natuurlijk is er tijdens de sessie ook volop gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan, want leren van elkaars ervaringen kun je altijd. Besturen is zinvol, soms ingewikkeld, maar geeft ook voldoening en mag gewoon leuk zijn.


15.30-16.00 uur ontvangst
16.00-20.00 uur seminar TLN-bestuurdersacademie