4e750b6a-9006-4ee8-8bc3-e8b3258440a0

Code95 (zaterdag) Training Gas terug op stress

Wat ga je doen?
Aan de hand van zelfscans krijg je inzicht in de oorzaken van de stress. Daarvoor krijg je tijdens de cursus gerichte aanbevelingen om je stressniveau te verminderen. De investering is EUR € 395,00 exclusief BTW en exclusief SOOB subsidie. TLN biedt hiermee de complete training aan tegen een zeer aantrekkelijke prijs.
 
Nut voor de werknemer en de werkgever
Een derde van het ziekteverzuim in Nederland wordt veroorzaakt door psychische klachten en stress. Het bespreekbaar maken van stress staat daarom hoog op de agenda van veel werkgevers. Wanneer u uw werknemers een gerichte training laat volgen, werkt u actief mee aan bewustwording en stresspreventie. Dat doet niet alleen iets met de sfeer in uw bedrijf, een gevolg daarvan kan ook zijn dat het verzuimcijfer daalt.


08.45 uur Ontvangst
09.00 uur Start Training
12.00 uur Lunch
17.00 uur Einde Training

CCV-uren 
De training kan in het kader van de verplichte nascholing gevolgd worden en telt mee voor de Code 95 ccv-uren.

Wat zijn de regels om de CCV-uren te halen?
Er zijn een paar regels waar u en wij ons aan moeten houden om de CCV-uren te krijgen. De belangrijkste:
- U krijgt alleen CCV-uren als u de hele workshop volgt.
- Deelnemers zorgen voor een juiste aanlevering van gegevens.
- Deelnemers die niet op tijd aanwezig zijn komen niet in aanmerking voor de CCV-uren.
- Deelnemers dienen zich voor aanvang van de workshop te identificeren met rijbewijs, paspoort
  of identiteitskaart (een bestuurderskaart volstaat niet).

SOOB
Op de training gas terug op stress is SOOB subsidie van toepassing. Op deze training kunt u € 100,00 SOOB subsidie terugkrijgen.Om in aanmerking te komen voor SOOB subsidie dient u met een aantal punten rekening te houden:
- Meldt de deelnemer(s), uiterlijk op de startdatum van de training, aan voor de desbetreffende training via www.soobsubsidiepunt.nl. Na indiening van de aanvraag ontvangt u een subsidiereservering. Hierin wordt de aanvraag bevestigd en wordt de toepasselijke subsidie ten behoeve van u gereserveerd.
- Dien, uiterlijk 4 maanden na afloop van de training, via www.soobsubsidiepunt.nl een declaratie in voor het bedrag dat is gereserveerd in de subsidiereservering. Deze declaratie bevat:
o Kopie van 1 loonstrook van de deelnemer, waaruit blijkt dat voor de deelnemer premie-afdracht aan SOOB heeft plaatsgevonden. De loonstrook heeft betrekking op de periode van één maand voorafgaand aan de startdatum van de training tot en met uiterlijk 3 maanden na afloop van de training. Op de loonstrook dient de deelnemer te kunnen worden geïdentificeerd op basis van het personeelsnummer van uw bedrijf
o Factuur van de training, waaruit blijkt dat deze factuur betrekking heeft op de desbetreffende deelnemer en de training waarop minimaal het factuurbedrag en de factuurdatum staan gespecificeerd. Het factuurbedrag (ex. BTW) dient gelijk te zijn aan het bedrag zoals vermeld in de aanvraag
o Ondertekende presentielijst. TLN Opleidingen zorgt ervoor dat de presentielijst per deelnemer wordt geüpload in het SOOB subsidiepunt.

Voor het aanmelden van de deelnemers voor SOOB subsidie heeft u een aantal gegevens van ons nodig:
Opleidingscategorie: Themagerichte scholing veiligheid
Opleiding: 73139 Sociale Veiligheid U15-1
Opleider: TLN Consultancy


Voor het volledige SOOB reglement verwijzen wij u naar de website van het SOOB subsidiepunt.

Indien u vragen heeft met betrekking tot de SOOB registratie kunt u contact opnemen met het secretariaat: 088-4567140