5c5b5b9e-a7d0-45c3-8dcd-2a1c9b4e90fd

KTO nieuwjaarsbijeenkomst regio Oost

Net als voorgaande jaren mogen we u in 2019 ook weer verwelkomen op aansprekende locaties en bieden we u samen met deze gastlocaties een interessant programma aan. Anders dan in voorgaande jaren, waarin u een uitnodiging ontving voor deelname aan de nieuwjaarsbijeenkomst in uw regio, kunt u nu zelf kiezen in welke regio u een nieuwjaarsbijeenkomst wilt bijwonen.


Programma voor alle locaties (behalve regio Zuid!)
13.30 uur Ontvangst
14.00 uur Opening door regiovoorzitter KTO en actualiteiten door TLN
15.00 uur Presentatie en rondleiding gastlocatie
16.30 uur Netwerkborrel
18.00 uur Einde bijeenkomst

Afwijkend programma regio Zuid:
11.30 uur Ontvangst
12.00 uur Opening door regiovoorzitter KTO en actualiteiten door TLN
13.00 uur Presentatie en rondleiding gastlocatie
14.30 uur Netwerkborrel
16.00 uur Einde bijeenkomst