b3d31a4b-31dc-4582-9b2d-81668a80dc83

Wet arbeidsmarkt in balans

Tijdens de informatiebijeenkomst zal uitgebreid worden stilgestaan bij de achtergronden van de Wet arbeidsmarkt in balans en de wijzigingen die de wet per 1 januari 2020 met zich meebrengt. Het gaat bijvoorbeeld om de duur van de reeks van tijdelijke arbeidsovereenkomsten, een nieuwe ontslaggrond, de wijze waarop er met oproepkrachten moet worden omgegaan en payrolling. Daarnaast zal aandacht worden besteed aan de financiële wijzigingen die de wet met zich meebrengt. Denk hierbij met name aan de financiering van de WW en de wijzigingen in de berekening en hoogte van de transitievergoeding. Omdat per 1 april 2020 de wet inwerking treedt die het mogelijk maakt compensatie te ontvangen voor een aan een langdurig zieke betaalde transitievergoeding, zal ook die wet worden besproken.


13.30 uur Ontvangst met een drankje
14.00 uur Start bijeenkomst
16.30 uur Einde bijeenkomst