c53d2ee6-97fb-4dc8-bd5d-be224db4d274

Effectieve functioneringsgesprekken deel 1

Workshop deel 1
De volgende thema’s komen aan de orde:
1. Inhoud
De systematiek van een functioneringsgesprek en de plaats van een beoordeling daarin.
De inhoud van een goed gesprek..
De opbouw van een goed gesprek.
Gespreksvoorbereiding.

2. Gespreksvaardigheden
Het effectief voeren van een functioneringsgesprek.
Gesprekstechnieken.

3. Het oefenen van gesprekken.

Workshop deel 2
Centraal thema is: ‘medewerkers in beweging’. Deelnemers leren onder andere om medewerkers te motiveren voor verandering en om effectief om te gaan met weerstand in gesprekken. Deze workshop is alleen bestemd voor deelnemers die deel 1 al eerder hebben gevolgd.


09.15 uur Ontvangst
09.30 uur Workshop
16.30 uur Einde workshop

Voor een lunch wordt gezorgd

Let op! U moet zich voor workshop 1 en 2 apart aanmelden.