5c147900-5fe0-4f5e-852b-278c5a3ce902

CAO Workshop

De workshop is bedoeld voor leden van TLN met behoefte aan basiskennis over de cao toepassing c.q. aan een opfrissing van de aanwezige kennis. De workshop is derhalve niet bestemd voor chauffeurs, leden van medezeggenschapsorganen en administratiekantoren.

NB: De workshop Basiskennis cao toepassing is qua opzet gelijk gebleven maar uiteraard zijn de wijzigingen van de nieuwe cao 2017-2019 hierin verwerkt.


11.00 uur ontvangst
11.30 uur start workshop
13.00 uur lunch
15.30 uur einde workshop