9fb12af2-2901-4fff-b071-2223e2712dab

Workshop Aangaan en eindigen van de arbeidsovereenkomst

In deze workshop wordt ingegaan op het aangaan van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde en onbepaalde tijd, de proeftijd en het ontslagrecht; alle vormen van ontslag worden behandeld. Het theoretisch kader wordt aangevuld met een groot aantal voorbeelden uit de praktijk en verder zal regelmatig worden verwezen naar de actuele rechtspraak. U maakt kennis met eerdergenoemde onderwerpen en voor zover u al over (enige) kennis beschikt, wordt die opgefrist en aangevuld. Na afloop kent u dan ook de belangrijkste regels, weet u hoe het ontslagrecht er momenteel uitziet, en daarmee kunt u wellicht onnodige kosten voorkomen.


08.45 uur Ontvangst
09.00 uur Begin workshop
13.00 uur Einde workshop

Hierna wordt voor een broodje gezorgd.