143dcd20-852c-44cb-ad96-ea551e602ed7

Bestuursdag en bestuursvergadering TLN

Het bestuur van TLN vergadert op woensdag 18 september 2019.


09.15-09.30 uur ontvangst
09.30-14.45 uur bestuursdag TLN
15.00-18.00 uur bestuursvergadering TLN