722f15dc-aaed-407c-b481-1bf1f6226819

Code95 Criminaliteitspreventie in de transport- en logistieke sector 2019

De training bestaat uit een programma van 1 dag en is opgebouwd uit verschillende onderdelen:

• Beveiliging en bewustwording voor chauffeurs waaronder het gebruik van social media en cybercriminaliteit
• Security op de vestiging waaronder het voorkomen van overvallen op locatie
• Het voorkomen van criminaliteit en het terugdringen van overvallen op chauffeurs
• Technische beveiligingsmaatregelen en preventie maatregelen (uitleg over o.a. sloten, verzegeling, meldkamer)
• Het voorkomen van illegale immigranten in het voertuig
• Het voorkomen van drugs in voertuig en/of lading


08.45 uur ontvangst
09.00 uur start training
17.00 uur einde training

CCV-uren 
De training kan in het kader van de verplichte nascholing gevolgd worden en
telt mee voor de Code 95 ccv-uren.

Wat zijn de regels om de CCV-uren te halen?
Er zijn een paar regels waar u en wij ons aan moeten houden om de
CCV-uren te krijgen. De belangrijkste:
- U krijgt alleen CCV-uren als u de hele workshop volgt.
- Deelnemers zorgen voor een juiste aanlevering van gegevens.
- Deelnemers die niet op tijd aanwezig zijn komen niet in aanmerking
voor de CCV-uren.
- Deelnemers dienen zich voor aanvang van de workshop te identificeren
met rijbewijs, paspoort of identiteitskaart
(een bestuurderskaart volstaat niet).

SOOB
Op de training Criminaliteitspreventie is €100 SOOB subsidie van toepassing.
TLN Opleidingen verzorgt de subsidieaanvraag voor u.
U dient zelf, uiterlijk 4 maanden na afloop van de training,
via www.soobsubsidiepunt.nl een declaratie in voor het bedrag
dat is gereserveerd in de subsidiereservering.
Deze declaratie bevat:
o Kopie van 1 loonstrook van de deelnemer, waaruit blijkt dat voor de
deelnemer premieafdracht aan SOOB heeft plaatsgevonden.
De loonstrook heeft betrekking op de periode van één maand
voorafgaand aan de startdatum van de training tot en met uiterlijk
3 maanden na afloop van de training.Op de loonstrook dient de deelnemer
te kunnen worden geïdentificeerd op basis van het personeelsnummer
van uw bedrijf.
o Factuur van de training, waaruit blijkt dat deze factuur betrekking heeft
op de desbetreffende deelnemer en de training waarop minimaal het
factuurbedrag en de factuurdatum staan gespecificeerd.
Het factuurbedrag (ex. BTW) dient gelijk te zijn aan het bedrag
zoals vermeld in de aanvraag.
o Ondertekende presentielijst. TLN Opleidingen zorgt ervoor dat de
presentielijst per deelnemer wordt geüpload in het SOOB subsidiepunt.

U kunt de training op het SOOBsubsidiepunt vinden onder de
volgende kenmerken:
Opleidingscategorie: Themagerichte scholing veiligheid
Opleiding: 73138 Criminaliteitspreventie U07-1
Opleider: TLN Consultancy

Voor het volledige SOOB reglement verwijzen wij u naar de website van
het SOOB subsidiepunt. Indien u vragen heeft met betrekking tot de SOOB
registratie kunt u contact opnemen met het secretariaat: 088-4567140

Na inschrijving kunt u tot 10 werkdagen voor aanvang van de workshop
kosteloos afzeggen. Zegt u binnen 10 werkdagen voor aanvang af,
of u bent afwezig, dan brengen wij 100% van de kosten in rekening.
TLN opleidingen heeft het recht om trainingen te verplaatsen en om
bij onvoldoende aanmeldingen de training tot 10 werkdagen van
te voren te annuleren.