7de06394-92b8-46f4-9620-8c19b5d4ffeb

GEANNULEERD Rij- en rusttijden en Digitale tachograaf

Deelnemers krijgen bij deze training de kans om op één dag veel kennis op te doen over de rij- en rusttijden en het juiste gebruik van de digitale tachograaf. Deze kennis kan direct in de praktijk gebruikt worden.

De training bestaat uit twee delen: deel 1: rij- en rusttijden en deel 2: digitale tachograaf. Deelnemers die hun bestuurderskaart meenemen krijgen, indien zij dat wensen, ook direct een analyse van de op de bestuurderskaart aanwezige fouten. Dit zijn eventuele overtredingen van de rij- rusttijden en de verkeerde bediening van de tachograaf. Met de opgedane kennis en het verkregen inzicht kunnen u en uw werknemers boetes voorkomen.
08.45 uur Aanvang
09.00 uur Start training
17.00 uur Einde training
Deze training is inclusief lunch

Wat zijn de regels om de CCV-uren te halen?
Er zijn een paar regels waar u en wij ons aan moeten houden
om de CCV-uren te krijgen. De belangrijkste zijn:

- U krijgt alleen CCV-uren als u de hele training volgt; u moet op
de begintijd van de training aanwezig zijn.
- Deelnemers zorgen voor een juiste aanlevering van gegevens.
- Deelnemers dienen zich voor aanvang van de training te
identificeren met rijbewijs, paspoort of identiteitskaart
(een bestuurderskaart volstaat niet).