c31a2223-3813-4fb8-bd6b-68abcfec3eda

Code 95 Rij- en rusttijden en digitale tachograaf

Scholing staat hoog bij u in het vaandel. Daar komt bij dat uw chauffeurs aan de verplichte nascholing moeten voldoen. Omdat zij ook nog eens vrijwel dagelijks te maken hebben met de rij- en rusttijden en het gebruik van de digitale tachograaf, organiseert TLN in de maanden oktober en november 2019 drie Code 95-trainingen. Deelnemers krijgen zo de kans om op één dag veel kennis op te doen over de rij- en rusttijden en het juiste gebruik van de digitale tachograaf. Deze kennis kan direct in de praktijk gebruikt worden.

De training bestaat uit twee delen: deel 1: rij- en rusttijden en deel 2: digitale tachograaf. Deelnemers die hun bestuurderskaart meenemen krijgen, indien zij dat wensen, ook direct een analyse van de op de bestuurderskaart aanwezige fouten. Dit zijn eventuele overtredingen van de rij- rusttijden en de verkeerde bediening van de tachograaf. Met de opgedane kennis en het verkregen inzicht kunnen u en uw werknemers boetes voorkomen.

Meer informatie over de exacte inhoud van de training kunt u via deze link terugvinden.


08.45 uur Aanvang
09.00 uur Start training
17.00 uur Einde training
Deze training is inclusief lunch

Wat zijn de regels om de CCV-uren te halen?
Er zijn een paar regels waar u en wij ons aan moeten houden
om de CCV-uren te krijgen. De belangrijkste zijn:
- U krijgt alleen CCV-uren als u de hele training volgt;
u moet op de begintijd van de training aanwezig zijn.
- Deelnemers zorgen voor een juiste aanlevering van gegevens.
- Deelnemers dienen zich voor aanvang van de training te
identificeren met rijbewijs, paspoort of identiteitskaart
(een bestuurderskaart volstaat niet).