200 nieuwe trajecten voor LZV’s in Duitsland

Het Duitse LZV-wegennetwerk groeit gestaag door. Met de laatste wetswijziging zijn er weer 200 nieuwe trajecten, verdeeld over het hele land, bijgekomen.

Sinds 1 januari 2017 is de inzet van LZV’s in Duitsland onder voorwaarden toegestaan. De voorschriften zijn vastgelegd in speciale LZV-wetgeving. Hierin zijn ook de wegen opgenomen waar LZV’s mogen rijden, het zogenaamde Positivnetz. Dit netwerk is in de afgelopen jaren fors uitgebreid. Het bevat inmiddels vrijwel alle snelwegen in Duitsland tot aan de grensovergangen met Nederland, België, Luxemburg, Frankrijk, Oostenrijk, Tsjechië en Denemarken alsmede veel belangrijke routes op het onderliggende wegennet.

Geactualiseerd

Aanvragen voor nieuwe trajecten kunnen bij de betreffende deelstaat worden ingediend. Daar worden ze na geschiktheid bij het Duitse Verkeersministerie (BMVI) aangemeld. Het BMVI verwerkt de nieuwe aanvragen in een wetswijziging. Op deze manier wordt het wegennet regelmatig geactualiseerd. Met de laatste (tiende) wijziging van de LZV-wetgeving zijn er 200 nieuwe trajecten aan het bestaande wegennet toegevoegd. De wijziging is op 14 november jl. in werking getreden.

Bilaterale overeenkomst

De laatste wetswijziging brengt helaas (nog) geen verandering op het gebied van de maximum gewichten en het grensoverschrijdende vervoer met LZV’s. Het maximumgewicht voor LZV’s in Duitsland blijft 40 ton (44 ton voor intermodaal vervoer) en grensoverschrijdend vervoer is formeel nog niet toegestaan. Hiervoor is een zogenaamde bilaterale overeenkomst nodig tussen Nederland en Duitsland waarin dit is vastgelegd. Beide landen hebben de intentie uitgesproken deze te tekenen. Er ligt inmiddels een door Nederland akkoord bevonden concept-document ter goedkeuring bij de BMVI. Op basis hiervan moeten LZV’s in het land waar ze rijden aan de daar gelden voorschriften voldoen. Precies zoals nu ook het geval is. De verwachting is dat er voor het einde van dit jaar een officieel akkoord is. Dan mogen LZV’s tussen beide landen officieel de grens over.

Hier vind je de tiende wetswijziging van de Duitse LZV-wetgeving, met daarin een overzicht van het volledige Positivnetz zoals dat per 14 november 2020 van kracht is.

20201113 Tiende Wetswijziging LZV Duitsland

Meer weten?

Contact de expert

Ambro Smit

Deelmarkt secretaris