AanZET-subsidie beschikbaar

Op 26 maart is de AanZET-subsidie weer van start gegaan. Transportondernemers maken weer kans op een interessante subsidie voor de aanschaf van een elektrische vrachtauto. In tegenstelling tot voorgaande jaren kan een bedrijf elke dag een aanvraag indienen voor één vrachtauto. Deze verandering is toegepast om te bereiken dat meer bedrijven kans maken op subsidie. Tot nu toe was de subsidiepot vrijwel direct leeg omdat bedrijven tot 10 vrachtauto’s tegelijkertijd konden aanvragen. Met deze aanpassing hebben bedrijven van groot tot klein gelijke kansen.

Subsidiebedragen zijn bekend

De AanZET-subsidie voor 2024 kent een budget van 45 miljoen euro. Om zoveel mogelijk elektrische vrachtauto’s op de weg te kunnen brengen zijn de bedragen bijgesteld. De subsidie voor kleine bedrijven liggen hoger dan voor grotere bedrijven. De maximale subsidiebedragen zijn voor dit jaar variëren voor zwaardere bakwagens (N3) van 31.100 tot 115.200 euro en voor trekkers (N3) van 43.900 tot 115.200 euro. Voor de lichtere bakwagens (N2) loopt de maximale subsidie van 7.500 tot 18.000 euro. Meer informatie vind je op de website van RVO: Aanschafsubsidie Zero-Emissie Trucks (AanZET) (rvo.nl).

Sale en leaseback

Leasemaatschappijen met operational lease kunnen net als transportbedrijven zelf slechts 1 vrachtauto per dag aanvragen. Voor leasemaatschappijen bestaat er nu wel de mogelijkheid van sale en leaseback. De toekomstige lessee (transportbedrijf) doet zelf de aanschaf en krijgt het subsidiepercentage behorend bij de grootte van zijn onderneming. Voor de instandhouding moet de koper het voertuig 4 jaar op naam houden. Dit sluit niet uit dat vanaf dag 2 het eigendom van het voertuig via sale en leaseback overgedragen kan worden aan een leasemaatschappij. De limiet van 1 voertuig per dag per onderneming valt hierdoor niet nadeliger uit voor leasemaatschappijen.

Hulp nodig?

Voor meer informatie over de regeling kun je rechtstreeks contact opnemen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO): 088 042 42 42. Specifieke vragen kun je ook stellen aan TLN-samenwerkingspartner Virente via info@transportsubsidies.nl of 030 – 273 4746.

Meer weten?

Contact de expert

Team Sector en Beleid

Adviseurs

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.