Achterban vakbonden akkoord met nieuwe SOOB-cao

De leden van de vakbonden hebben met een ruime meerderheid ingestemd met de nieuwe SOOB-cao. Hiermee is de nieuwe SOOB-cao, die vanaf 1 juli 2022 ingaat, een feit.

Op 15 december 2021 bereikten de sociale partners een principeakkoord over de cao. Deze heeft betrekking op het opleidings- en ontwikkelingsfonds in de sector. Voordat de vakbonden definitief akkoord konden geven, moest het principeakkoord eerst voorgelegd worden aan de eigen achterban. Dit heeft tot een definitief akkoord geleid.

Onderzoek effectiviteit en efficiëntie

De cao wordt afgesloten voor de duur van 5 jaar en heeft daarmee een looptijd tot 1 juli 2027. Onderdeel van de nieuwe cao is een onderzoek naar de effectiviteit en de efficiëntie van het Sectorinstituut Transport en Logistiek (STL).

Nu de vakbonden hebben ingestemd met de nieuwe cao zal hiervoor de komende periode algemeenverbindendverklaring worden aangevraagd bij de minister van Sociale Zaken.

Meer weten?

Contact de expert

Caroline Blom

Beleidsadviseur

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.