Advies bedrijfsarts leidend bij toets re-integratie en kleine ondernemers profiteren van tegemoetkoming

Het medisch advies van de bedrijfsarts wordt vanaf 1 september 2021 leidend bij de re-integratietoets door het UWV. Hierdoor zijn loonsancties voor werkgevers door verschil van inzicht tussen bedrijfsarts en verzekeringsarts niet meer mogelijk.

Werkgevers en werknemers zijn verplicht om alles op alles te zetten om re-integratie van een zieke werknemer te laten slagen. Het UWV legt na twee jaar ziekte een loonsanctie op bij onvoldoende re-integratieresultaat. De loonsanctie houdt in dat de werkgever verplicht wordt het loon van de werknemer maximaal 52 weken langer door te betalen.

Second opinion

Werknemers behouden de mogelijkheid van een second opinion door een andere bedrijfsarts of een deskundigenoordeel van UWV. De arbeidsdeskundige van UWV beoordeelt of werkgever en werknemer de re-integratie-inspanningen hebben gepleegd die passen bij het advies van de bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer. De verzekeringsarts zal dit advies niet langer beoordelen. Werkgevers lopen hiermee niet meer tegen loonsancties aan als gevolg van een medisch verschil van inzicht tussen de bedrijfsarts en de verzekeringsarts.

Meer zekerheid

De wetswijziging, die inmiddels aan de Tweede Kamer is aangeboden, biedt werkgevers meer zekerheid over de loondoorbetalingsverplichting bij zieke werknemers. Daarnaast gaan met name kleine ondernemers profiteren van een tegemoetkoming voor de kosten van loondoorbetaling bij ziekte.

Makkelijker, duidelijker en goedkoper

Werkgevers zijn verplicht het loon van een zieke werknemer de eerste twee jaar voor het grootste deel door te betalen. Daarnaast geldt een re-integratieplicht om werknemers weer terug aan het werk te krijgen. Deze verplichtingen vormen voor veel kleine ondernemers een drempel om werknemers aan te nemen. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en werkgeversorganisaties hebben daarom afspraken gemaakt die het makkelijker, duidelijker en goedkoper maken om loon door te betalen bij ziekte.

Tegemoetkoming

In een wetsvoorstel dat begin september aan de Tweede Kamer is aangeboden, wordt geregeld dat per 1 januari 2022 de Aof-premie (Arbeidsongeschiktheidsfonds) afhankelijk is van de grootte van de werkgever. Het kabinet stelt in totaal €450 miljoen per jaar beschikbaar voor een tegemoetkoming aan kleine werkgevers voor de kosten van loondoorbetaling en ziekte. Kleine werkgevers krijgen éénmalig een extra verlaging van hun Aof-tarief van €300 miljoen in 2022 en €150 miljoen in 2023 bovenop de jaarlijkse €450 miljoen.

Meer weten?

Contact de expert

Team arbeidsrecht

Adviseur arbeidsrecht