Akkoord nieuwe CO2-normen vrachtauto’s

Nieuwe vrachtauto’s moeten in 2025 15% minder CO2 uitstoten dan in 2019. En in 2030 30% minder. Dat spraken de EU-landen, het Europarlement en de Europese Commissie af. TLN steunt deze strengere normen, die ervoor zorgen dat vrachtauto’s zuiniger worden.

De Europese Unie legt deze uitstootnormen op aan de vrachtautofabrikanten, om bij te dragen aan de klimaatdoelen van Parijs. De normen gelden in eerste instantie voor vier categorieën vrachtauto’s, die samen 70% van alle zware vrachtauto’s vormen. In 2022 beslist de Europese Unie over de normen met ingang van 2030.​​

Stimulering zero emission-vrachtauto’s

Naast de strengere uitstootnormen, komt er ook een systeem om fabrikanten te stimuleren vrachtwagens te bouwen zonder motoremissies (zero emission) of met weinig motoremissies (low emission). Vanaf 2025 moet 2% van de vrachtauto’s die de fabrikanten verkopen zero- en low-emission-voertuigen zijn.

Vrachtauto’s aanmerkelijk zuiniger

Strengere normen schrijven voor dat vrachtauto’s aanmerkelijk zuiniger moeten worden. TLN steunt deze maatregelen. Ze helpen transportbedrijven hun ambities voor een duurzame transportsector waar te maken.

TLN ziet graag een halvering van de CO2-emissies van vrachtauto’s in 2030 en die CO2-normen zijn een belangrijk instrument om dat te bereiken. De transportsector heeft zero emission op termijn als stip op de horizon. Dat is technisch voorlopig nog niet mogelijk voor zwaardere vrachtauto’s die gebruikt worden voor langere afstanden. Tot die tijd is het dus belangrijk dat zulke vrachtauto’s zo zuinig mogelijk rijden en dat er CO2-arme duurzame brandstoffen gebruikt worden.

Meer weten?

Contact de expert

Team Sector en Beleid

Adviseurs