Annemarie Terpstra (Topsector Logistiek): ‘MKB meer betrekken’

Annemarie Terpstra vertegenwoordigt sinds kort het midden- en kleinbedrijf in het Topteam Logistiek. Om te komen tot concurrerende en emissieloze logistiek, moeten we juist deze groep ondernemers meer gaan betrekken, vindt ze.

Sinds 1 april van dit jaar maakt u deel uit van het Topteam Logistiek en bent u medeverantwoordelijk voor de uitvoering van de zogenoemde Actieagenda. Onlangs werd de nieuwe Actieagenda voor de periode 2020-2023 gepresenteerd. Wat is hierin de hoofdboodschap?

‘We streven de komende jaren naar concurrerende en emissieloze logistiek in Nederland. Daarmee borduren we voort op de koers van de afgelopen jaren. Wel leggen we nu meer nadruk op het in de praktijk brengen van nieuwe oplossingen, producten en diensten door bedrijven. De afgelopen jaren hebben we een groot aantal zaken voorbereid, en nu is de tijd aangebroken om dat alles in de praktijk te gaan brengen.’

Waar moet ik dan concreet aan denken?

‘We willen de CO2-uitstoot van logistiek en haar onderliggende activiteiten in Nederland tot 2030 verminderen met 3,7 megaton. Tevens willen we de bijdrage van ketenregie-activiteiten aan het bruto binnenlands product laten groeien van 18,6 miljard in 2015 naar 29 miljard euro in 2030. Ambitieuze doelen, die we kunnen realiseren door bijvoorbeeld goed te kijken naar al behaalde successen en deze door te ontwikkelen. Wat je in ieder geval wilt voorkomen, is dat dingen dubbel worden gedaan, of zaken niet maximaal op elkaar zijn aangesloten.’

Verder lezen? Download dan onderstaand het volledige interview met Annemarie.

2020 Interview Annemarie Terpstra in Nederland Logistiek (Ledenblad TLN)

Meer weten?

Contact de expert

Team Sector en Beleid

Adviseurs