Belangrijke data voor Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

De Tegemoetkoming Vaste Lasten is per 1 oktober 2021 beëindigd. Desondanks zijn er enkele data die goed in de gaten gehouden moeten worden.

We lichten deze data graag toe.

Aanvraag TVL Q3 2021 tot en met 26 oktober aanstaande

Het aanvragen van TVL over kwartaal 3 van 2021 is mogelijk tot en met 26 oktober a.s. 17:00 uur. Zorg ervoor dat je aanvraag tijdig is ingediend!

Vaststelling TVL Q1 2021

Na afloop van de subsidieperiode moet nog de daadwerkelijke omzet worden doorgegeven. Die periode is voor de TVL over kwartaal 1 van 2021 verlengd tot 11 november aanstaande 17:00 uur. Let erop, dat er bij aanvragen boven de € 125.000 een accountantsverklaring moet worden meegestuurd.

Na ontvangst van de daadwerkelijke omzet wordt de definitieve tegemoetkoming vastgesteld. Dat kan betekenen dat er nog een deel subsidie betaald wordt, maar het kan ook betekenen dat er terugbetaald moet worden.

Vaststelling TVL Q2 2021

Vanaf half november aanstaande gaat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), de uitvoerder van de TVL, ondernemers het vaststellingsverzoek over het tweede kwartaal van 2021 sturen. Vaak hoeft er alleen met de ingevulde gegevens te worden ingestemd. Soms moet echter de werkelijke omzet zonder BTW worden doorgegeven. De deadline voor de vaststelling staat op 11 januari 2021 17:00 uur.

Meer weten?

Contact de expert

Roger van Straaten

Beleidsadviseur