‘Bespreek nu je elektrisch vervoerplan met je netbeheerder’

Ondernemers in transport en logistiek krijgen het advies om op tijd met hun netbeheerders in gesprek te gaan over de plannen die ze hebben met elektrisch vervoer. Als ze een plan hebben, tenminste… Wellicht zijn daarbij specialisten nodig zoals de huisinstallateur die als een ‘elektromakelaar’ samen met de ondernemer in beeld brengt hoeveel stroom er nodig is en hoe je het allemaal organiseert.

Dat waren twee belangrijke uitkomsten van de regiosessie ‘Elektrisch laden’, die TLN vorige week samen met evofenedex, ElaadNL, Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) en Connekt organiseerde. In een van de meest duurzame gebouwen van Nederland, het distributiecentrum van Hoogvliet in Bleiswijk, spraken ondernemers met netbeheerders, overheden en specialisten over de uitdagingen van het elektrisch opladen van goederenvervoer.

Overzicht

Er komt nogal wat kijken bij een wagenpark elektrificeren. Hoe ga je je bedrijfsterrein inrichten, je bekabeling aanleggen naar stations waar je je wagens gaat laden, welk managementsysteem kies je dat je tussen het laadstation en de zonnepanelen op je eigen dak gaat plaatsen, welke hardware gebruik je, welke elektrische trucks? En met dat plan moet je op tijd naar je netbeheerder want die wil graag weten hoeveel spanning jij nodig hebt en of dat via het huidige net kan. ‘Hoe overzie ik het allemaal’, verzucht een aantal ondernemers in de zaal.

Aannemer

‘Waar je eigenlijk als ondernemer behoefte aan hebt, is een soort aannemer die alle aspecten van deze transitie met je uitzoekt en in beeld brengt’, zegt Merijn Rijnsburger, adviseur duurzame mobiliteit bij de gemeente Rotterdam. In de Maasstad kijken ze naar de obstakels waar ondernemers tegenaan lopen in de transitie naar schone logistiek. ‘Het ziet ernaar uit dat we eerste adviezen binnenkort kosteloos aanbieden, via een traject van logistiek makelaars.’

Lokale capaciteitsproblemen

‘Is er wel genoeg stroom voorhanden’, vraagt een van de ondernemers die zijn elektrificatieplannen in de kast moest zetten toen hij recentelijk van zijn netbeheerder te horen kreeg dat zijn stroomvraag niet zonder meer geleverd kon worden. ‘Capaciteitsproblemen zijn veelal lokaal’, antwoordt Marcel Buters van netbeheerder Stedin. ‘Het verschilt van de ene situatie tot de andere. Het kan zijn dat net dat ene transformatorstation een probleem is en vijf kilometer verderop niet meer. Daarom is het heel belangrijk dat de netbeheerder op tijd inzicht heeft waar de vraag gaat ontstaan. Als die vraag ontstaat bij het transformatorstation dat nu al aan zijn maximum zit, moet de netbeheerder daar gaan uitbreiden. En dat kan zo maar een flink aantal jaren duren.’

Rekentool

‘Vanuit Elaad.nl is een rekentool Elektrificatie Logistiek beschikbaar waarin je als ondernemer kunt aangeven wanneer je voor welk typen voertuigen wilt gaan elektrificeren. Je kunt ook aangeven wanneer je wilt laden’, vult Paul Broos van het kennis- en innovatiecentrum ElaadNL aan. Uiteindelijk komt daar een plaatje uit dat laat zien welk vermogen je wanneer nodig hebt. Met dit plaatje kun je naar je netbeheerder gaan en zeggen wat je ideeën zijn, wat je daarvoor nodig hebt en wanneer. ‘Ga dat gesprek aan en denk niet “dat zie ik over acht jaar wel wanneer ik echt moet gaan elektrificeren”, want grote kans dat je dan te laat bent’, drukt Broos de aanwezige transportondernemers nog maar eens op het hart. ‘Bovendien komt er binnen vijf, zes jaar een punt dat elektrisch rijden goedkoper wordt dan diesel. Dus daar gaat een hele grote vraag ontstaan. En wie slim is anticipeert daar nu al op’, voegt de stroomspecialist er fijntjes aan toe.

Koppen bij elkaar

Nederland beschikt over 3700 bedrijventerreinen en deze worden een belangrijk concentratiepunt van logistiek opladen, aldus onderzoekers van Elaad.nl. Zo’n 85% van de elektriciteitsvraag van trucks en bestelauto’s moet op bedrijventerreinen worden voldaan. Het is dus een vraagstuk waarover ondernemers met elkaar, de netbeheerder, de gemeenten en de provincie de koppen bij elkaar moeten steken.

Energiemanagement

“Goed energiemanagement van de vervoerder gaat het succes van ondernemen in transport en logistiek bepalen”, over deze stelling was het merendeel van de aanwezigen het eens. ‘Dus door je te verdiepen in wat er komt kijken bij elektrisch transport, hoe je aan je stroom komt, wat dat kost en hoe je je vervoer daarop organiseert: dat gaat een groot deel van je verdienmodel zijn’, concludeert Rob Aarse, gespreksleider en duurzaamheidsspecialist bij TLN.

Regiosessie Oost
De volgende regiosessie ‘Elektrisch laden’, vindt plaats in regio oost op dinsdag 21 juni a.s., in Hotel Van der Valk, Birnieweg 4 in Deventer, van 13.00 – 17.00 uur. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar, aanmelden is mogelijk via evenementen@tln.nl o.v.v. Elektrisch laden 21 juni.

Meer weten?

Contact de expert

Team Sector en Beleid

Adviseurs

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.