Bezuiniging op Subsidieregeling Praktijkleren van de baan

De aangekondigde bezuiniging op de Subsidieregeling Praktijkleren voor 2019 is van de baan. Tijdens de Algemene Beschouwingen kreeg een motie om deze bezuiniging van 19,5 miljoen te schrappen kamerbrede steun.

​​​Een voorlopig succes van de gezamenlijke lobby. Want graag ziet TLN een toezegging dat deze regeling nog jaren voort blijft bestaan.

TLN heeft samen met VNO/NCW, MKB Nederland en STL al eerder bezwaar gemaakt tegen de bezuiniging die vorige week naar buiten kwam bij de presentatie van de Miljoenennota. Door middel van de subsidieregeling kunnen werkgevers veel jonge mensen een vakgerichte opleiding in de praktijk aanbieden. “Hartstikke belangrijk voor de jongeren en voor werkgevers in deze tijden van krapte op de arbeidsmarkt. Goed dat er een streep is gezet door deze korting”, aldus TLN–voorzitter Arthur van Dijk. Het Ministerie van OCW moet deze motie gaan uitvoeren.

Onzekerh​eid

Wel blijft TLN in de koepel van MKB-Nederland en VNO-NCW bij het Ministerie van OCW en de Kamerleden lobbyen voor meer zekerheid voor ondernemers. De regeling is formeel maar voor 1 jaar verlengd en dat geeft veel onzekerheid voor bedrijven en instellingen omdat BBL-trajecten worden aangegaan voor 2 of meerdere jaren. Ook is uitbreiding van het bedrag met het oog op toename van het aantal BBL-studenten (zowel jongeren als ouderen in het kader van “een leven lang ontwikkelen”) noodzakelijk.

Meer weten?

Contact de expert

Team Sector en Beleid

Adviseurs