BPM vrijstelling vervalt per 1 januari 2025

De ‘Belasting van personenauto’s en motorrijwielen'(BPM) vrijstelling voor ondernemers die een nieuwe bestelauto kopen, verdwijnt per 1 januari 2025. De overheid wil hiermee de verkoop van emissievrije of heel zuinige bestelauto’s stimuleren. Dat betekent dat de aanschaf van een nieuwe diesel-bestelauto gemiddeld zo’n 11.000 euro hoger uitvalt.

De ondernemersvrijstelling BPM wordt afgeschaft voor bestelauto’s met een Datum Eerste Toelating (DET) vanaf 1 januari 2025. Voor alle bestelauto’s met een DET van uiterlijk 31 december 2024 blijft de ondernemersvrijstelling BPM gelden. Het BPM tarief hangt af van de CO2-uitstoot. Bestelauto’s met een CO2-uitstoot van nul gram/km, zoals volledig elektrische bestelauto’s, blijven door dit nieuwe CO2-afhankelijke tarief vrij van BPM.

Op de website van de Belastingdienst staan de veranderingen van de ondernemersregeling BPM bestelauto’s vanaf 2025.

Voordat het afschaffen van de BPM vrijstelling als onderdeel van het Belastingplan eind 2022 aangenomen werd heeft TLN samen met VNO-NCW en andere mobiliteitspartijen een intensieve lobby gevoerd om het Kabinet op andere gedachten te brengen. Helaas heeft het kabinet niettemin vastgehouden aan het plan om de BPM vrijstelling af te schaffen.

Meer weten?

Contact de expert

Roger van Straaten

Beleidsadviseur

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.