Brede steun Tweede Kamer voor aanpak N35

De aanpak van de N35 kan op brede steun van de Tweede Kamer rekenen. De moties waarin de minister wordt opgeroepen meer prioriteit te geven aan de aanpak van de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal zijn met steun van veel partijen in de Kamer aangenomen.

Onlangs boden bewonersorganisaties samen met evofenedex, TLN en VNO-NCW een petitie aan waarin aandacht werd gevraagd voor de slechte verkeerssituatie van deze weg.

De rijksweg N35 tussen Wijthmen en Nijverdal is een drukke tweestrooksweg waar zowel doorstroming als verkeersveiligheid fors te wensen overlaat. Ook de leefbaarheid staat ond​er druk omdat de weg kleinere kernen zoals Mariënheem doorsnijdt. In de aangenomen motie van het Kamerlid Von Martels (CDA) wordt de minister nu opgeroepen om de financiële consequenties van de aanpak van de N35 tussen Nijverdal en Wijthmen in beeld te brengen. Ook roept de Kamer de minister op om duidelijkheid te verschaffen over het starten van een zogenoemde MIRT-verkenning. Dit is een nader onderzoek naar de problematiek en het aandragen van mogelijke oplossingsrichtingen hiervoor.

TLN en evofenedex zien de steun van de Tweede Kamer voor de aanpak van de N35 en het aannemen van de moties als een belangrijke stap op weg naar een oplossing voor de verkeersknelpunten op deze belangrijke economische verbinding tussen Twente en Zwolle.

Meer weten?

Contact de expert

Team Sector en Beleid

Adviseurs

Meld je aan voor de community om je ervaringen te delen.

TLN-leden ontmoeten elkaar op bijeenkomsten, maar ook online. TLN is van start met een pilot voor leden. Zij krijgen online toegang tot een omgeving waarop ze informatie kunnen delen over ondernemerschap en relevante onderwerpen zoals duurzaamheid.