Brexit-onderhandelingen weer van start

Deze week pakken de Brexit-onderhandelaars, na een paar weken van reflectie, de draad weer op. De gesprekken, die nu wekelijks gaan plaatsvinden, moeten uitmonden in een terugtrekkingsakkoord en een verklaring over de toekomstige handelsrelatie.

De Britse premier May, die na het opstappen van onderhandelaar Davis namens het Verenigd Koninkrijk (VK) feitelijk de onderhandelingen voert, heeft deze zomer een ‘white paper’ gepubliceerd waarin het VK de wensen uiteenzet ten aanzien van de economische relatie tot de EU. In dit omvangrijke paper omschrijft het VK vooral het vormgeven van de toekomstige handelsrelatie met de EU.

Tal van voorstellen

TLN is in ieder geval blij dat er vanuit het VK wat ‘common sense’ in de onderhandelingen lijkt te komen en de economische impact van de Brexit nu echt aan bod komt. De Britten komen met tal van voorstellen voor een soepele handel, waarbij het grensoponthoud tot een minimum beperkt moet worden. Er wordt onder andere gesproken over het creëren van een free trade area, via een gefaseerde introductie van een facilitated customs arrangement, waarbij de noodzaak tot douanechecks worden geminimaliseerd.

Terug naar de jaren ’80?

Het VK ziet een combined customs territory voor zich, waarbij het VK de EU-douanetarieven voor goederen, bestemd voor de EU, toepast en het VK haar eigen tarieven voor goederen, bestemd voor de VK-markt, toepast. Op transportgebied zegt het VK alle mogelijkheden te willen onderzoeken om tot wederzijdse erkenning te komen qua toegang tot de markt. Wel zegt het VK te werken aan wetgeving die het mogelijk maakt een vergunningensysteem te introduceren, mocht dat toch noodzakelijk zijn. Dat zou naar de mening van TLN kunnen betekenen dat vervoer straks niet meer onbeperkt mogelijk is, maar weer afhankelijk wordt van beschikbaarheid van vergunningen. Terug naar de jaren ‘80 dus. Laten we hopen dat het niet zo ver hoeft te komen.

Weinig onderhandelingsmogelijkheden

Maar de voorstellen stuiten ook op grote vraagtekens bij de EU. De hoofdonderhandelaar namens de EU, Michel Barnier, liet al doorschemeren weinig onderhandelingsmogelijkheden te zien op basis van de voorstellen. EU-bedrijven lijken concurrentienadelen te gaan ondervinden in deze plannen. Ook probeert het VK de vier onlosmakelijk met elkaar verbonden EU-vrijheden (vrij verkeer van diensten, goederen, kapitaal en personen) te willen splitsen. Voor de EU is dit onaanvaardbaar. De facilitated customs arrangement levert vooral veel juridische, economische, praktische maar ook budgettaire vragen op, aldus Barnier.

Stap in goede richting

Hoewel het white paper een stap in de goede richting lijkt te zetten en in ieder geval de sense of urgency benadrukt dat economische belangen van doorslaggevend belang zijn bij een Brexit, zal het VK toch echt met realistischer voorstellen moeten komen om de EU te overtuigen.

Meer weten?

Contact de expert

Fay van Dongen

Clustermanager mainports