Brexit: verspreid het nieuws!

Om iedereen zo goed mogelijk voor te bereiden op de Brexit hebben betrokken stakeholders, waaronder TLN, een mini-campagne gelanceerd. Doel van deze actie is een soepele grenspassage tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk, ook na 31 december 2020, als de Brexit een feit is.

Het is van essentieel belang dat alle vervoersbedrijven in Europa, reizend van en naar het Verenigd Koninkrijk via ferry- en shortsea-verbindingen, maximaal op de hoogte zijn van de te volgen procedures op het moment dat de Brexit ook administratief een feit is geworden. Want als niet aan deze procedures wordt voldaan, is het onvermijdelijke gevolg dat de toegang tot de terminal wordt geweigerd en trucks moeten uitwijken naar de nabijgelegen parkeerplaatsen.

TLN en de overige stakeholders roepen alle betrokken vervoerders dan ook op om zichzelf maar zeker ook de anderen in de vervoersketen zo goed mogelijk te informeren over de (nieuwe) procedures in relatie tot vervoer van en naar het Verenigd Koninkrijk na 31 december 2020.

Ter ondersteuning hiervan is deze YouTube-video gemaakt, over hoe te transporteren van en naar het Verenigd Koninkrijk na 31 december 2020:

Daarnaast wordt geadviseerd onderstaande links zoveel mogelijk te delen met de partners in de vervoersketen:

En bezoek ook zelf de website Get Ready for Brexit voor nog veel meer essentiële informatie over de Brexit.

Meer weten?

Contact de expert

Fay van Dongen

Clustermanager mainports