Cao-onderhandelingen: TLN en VVT doen eindbod

Op 8 december heeft de vierde ronde van het cao-overleg tussen Transport en Logistiek Nederland (TLN) en VVT en vakbonden FNV, CNV en De Unie plaatsgevonden. Aan het eind van deze onderhandelingsronde hebben TLN en VVT een eindbod gedaan. Vakbonden hebben besloten het eindbod voor te leggen aan hun achterban.

Werkgevers en vakbonden hebben nogmaals geprobeerd nader tot elkaar te komen. TLN en VVT hebben diverse stappen gezet en zijn uiteindelijk met een eindbod gekomen met een loonsverhoging van 10% over twee jaren en een aantal moderniseringsvoorstellen. Het eindbod van TLN en VVT kun je hier terugvinden.

Hoe nu verder?!

De vakbonden hebben aangegeven dat zij het eindbod gaan voorleggen aan hun achterban. Zij hebben ook aangegeven hier binnen twee weken op terug te komen.

Meer weten?

Contact de expert

Team arbeidsmarkt

Adviseurs

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.