CBR komt met plan van aanpak voor inhalen examens

Om de wachttijd bij de particuliere examens weg te werken, neemt het CBR enkele rigoureuze maatregelen.

Momenteel vormt het inhalen van alle opgeschorte theorie- en praktijkexamens het allergrootste probleem bij het CBR. Door de sluiting van het CBR in verband met de lockdown en het beroepsverbod voor rijscholen is er bij de particuliere examens een stuwmeer van wachtenden ontstaan.

Maatregelen

Om de wachttijd bij de particuliere examens weg te werken, neemt het CBR enkele rigoureuze maatregelen. De examencapaciteit wordt vergroot tot circa 200% van wat normaal aangeboden wordt. Dat kan door de openingstijden te maximaliseren en medewerkers te laten overwerken.

Verder heeft het CBR voor het inhalen van de theorie-examens auto, motor, bromfiets en recreatievaart tot en met juli plekken vrijgehouden. Hiervoor kan na de dag van uitstel een reservering worden gemaakt zonder dubbele kosten.

Leed snel geleden

Voor onze sector betekent dit dat eventuele wachtlijsten voor C en C-E rijbewijzen en initiële vakbekwaamheid (code 95) naar verwachting snel weggewerkt kunnen worden. Als iedere kandidaat die op examen komt bij het CBR in één of twee keer slaagt, is het leed snel geleden, vermoedt het CBR. Mogelijk is dan voor het einde van dit jaar de reserveringstermijn weer normaal, te weten maximaal 4 weken voor een theorie B-examen.

Pijnlijk

Mocht het echter tegenzitten en de verwachting niet uitkomen, dan denkt het CBR aan pijnlijke maatregelen: het tijdelijk niet aanbieden van de tussentijdse toets, het tijdelijk niet aanbieden van faalangstexamens en/of het tijdelijk verhogen van de examenleeftijd (personenauto) naar 18 jaar.

Op orde

Gelukkig is er meer positief nieuws vanuit het CBR te melden. Bij de beroepsexamens is voldoende capaciteit om de wachtrij snel op te lossen. Bovendien zijn er inmiddels geen problemen meer met het verwerken van de aanvragen voor de medische rijgeschiktheid. Op die afdeling zijn de zaken op orde.

Voor alle details over het plan van aanpak, zie dit document.

Meer weten?

Contact de expert

Team Ledendesk

TLN Adviseurs