Column Elisabeth Post: ‘Investeren in brede mobiliteit’

Voor elke uitgave van ‘Nederland Logistiek’, het relatiemagazine van TLN, schrijft Elisabeth Post een column over actuele ontwikkelingen in de logistiek. Deze keer aandacht voor de noodzakelijke investeringen om Nederland mobiel te houden.

‘Anderhalf miljard euro bedraagt de economische schade die in 2019 is veroorzaakt door files. Een record. Weliswaar zijn er dit jaar minder files door corona, maar dat betekent niet dat we hier met een kleiner wordend probleem hebben te maken. Integendeel. Alleen al het feit dat er in de Randstad 1 miljoen woningen bij gaan komen, maakt duidelijk dat – als we niets doen – files de komende jaren nóg meer het beeld op de weg gaan bepalen.

De oplossing is de aanleg van nieuwe wegen, om daarmee de grootste knelpunten uit ons wegennet te halen. Echter, met alleen meer asfalt zijn we er niet. Er moet meer gebeuren. Corona heeft uitgewezen dat thuiswerken, al is het maar 1 à 2 dagen per week, het aantal files terugbrengt. Thuiswerken draagt bovendien bij aan de klimaataanpak, wat overigens ook geldt voor het openbaar vervoer, waarin we inderdaad meer moeten investeren. En ja, ook rekeningrijden gaat ons helpen, net zoals investeringen in het onderhoud van wegen en kunstwerken.

Die enorme economische schade is dus wel degelijk te reduceren. Maar dan moeten we niet blijven hangen in de stellingname dat investeren in nieuwe wegen ‘oud denken’ is en dat we juist moeten inzetten op thuiswerken, openbaar vervoer en transport per schip en trein. Want als het nog niet duidelijk is: ik ben voorstander van investeringen in genoemde alternatieven. Maar enkel en alleen als dat gepaard gaat met voldoende investeringen in ons wegennet. Want het is hier niet óf-óf maar toch echt én-én; enkel door te investeren in de brede mobiliteit komen we verder. Figuurlijk, maar in dit geval zeker ook letterlijk.’

Benieuwd naar de nieuwste editie van het ‘Nederland Logistiek’-magazine, waarin ook deze column staat? Klik dan hier om deze uitgave online te lezen.

Meer weten?

Contact de expert

Team communicatie

Communicatie adviseurs & medewerkers

Ontvang als lid korting op elke tankbeurt bij BP.