Compensatieregeling energiecrisis nodig

In Brussel wordt er op dit moment nagedacht over een compensatieregeling voor bedrijven die door de gestegen energieprijzen in de problemen komen. Het idee is om een deel van de winsten van energiebedrijven terug te laten vloeien naar sectoren die hard getroffen worden. TLN wil dat ook bedrijven in transport en logistiek die geraakt worden door de energiecrisis gebruik kunnen maken van een dergelijke regeling.

Ondernemers in onze sector worden door de zeer forse stijgingen van de prijs van brandstof en energie gedwongen tot pijnlijke keuzes. Zo zijn bedrijven die volledig op LNG rijden door de hoge prijzen genoodzaakt vrachtwagens stil te zetten. Er rijden ongeveer 1000 Nederlandse vrachtwagens op vloeibaar aardgas rond. Maar ook in de distributiecentra leiden de verhoogde prijzen tot problemen. Denk bijvoorbeeld aan ondernemingen die werken met gekoelde of bevroren producten en die daardoor relatief veel stroom gebruiken.

Voor overheden, politici en energieleveranciers ligt er een groot belang om transporteurs nu niet in de kou te laten staan. Wie door de omstandigheden nu afscheid neemt van LNG-trucks zal geen aandeel meer willen en kunnen leveren voor de overstap naar bioLNG. En juist daarmee is de grootste CO2-reductie te realiseren. De LNG-sector heeft steeds benadrukt dat de toepassing van LNG opschaling nodig heeft om efficiënte productie van bioLNG mogelijk te maken.

TLN houdt nauwlettend de ontwikkelingen in Brussel in de gaten en dringt er zowel op Europees als nationaal niveau op aan om zo spoedig mogelijk met een compensatieregeling te komen voor de sector.

Meer weten?

Contact de expert

Team Sector en Beleid

Adviseurs

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.