Compensatieregelingen Brexit Adjustment Reserve naar verwachting 1 september open

De Brexit Adjustment Reserve (BAR) compensatieregelingen voor het Nederlandse bedrijfsleven lopen vertraging op. De ingangsdatum waarop ondernemers daadwerkelijk een beroep op de regelingen kunnen doen wordt naar verwachting 1 september 2022.

Er zijn eenvoudigweg nog een aantal ‘losse eindjes’ die opgelost moeten worden, voordat ondernemers een aanvraag kunnen indienen voor de BAR. TLN betreurt het uitstel, maar ziet liever dat de regeling goed in elkaar steekt, zodat achteraf uitgekeerde bedragen niet onverhoopt terugbetaald moeten worden. Ondanks de vertraging is het voor TLN belangrijk dat de bedragen gelukkig blijven vaststaan. Het gaat in totaal om 500 miljoen euro voor het bedrijfsleven.

Driehonderdmiljoen euro is gereserveerd voor compensatie van de Brexit voor de gemaakte en nog te maken kosten van bedrijven. Het gaat dan om kosten voor bijvoorbeeld voorlichtingscampagnes, douane gerelateerde opleidings-, ICT- en advieskosten en tijdelijke inhuur van extra transportmaterieel. Kosten die gemaakt zijn tussen 1 januari 2018 en het moment van openstelling van de regeling kunnen in aanmerking komen voor subsidie. Kosten die nog gemaakt gaan worden kunnen tot 1 juni 2023 voor subsidie in aanmerking komen. Uit het compensatiefonds is verder 200 miljoen gereserveerd voor de visserij.

Uitwerking

De precieze uitwerking en de voorwaarden van de BAR volgen nog. Naar verwachting is dat nog voor de openstelling op 1 september. Het EU handelsprogramma is wel op tijd klaar en op 16 mei ingegaan. Het doel van deze regeling is om bedrijven die geraakt zijn door de Brexit te ondersteunen bij het vinden van nieuwe afzetmarkten.

Ondernemers die zakelijk zijn getroffen door Brexit kunnen zich vanaf 16 mei aanmelden via de website www.rvo.nl/eu-handelsprogramma. Voor TLN leden zullen echter voornamelijk de compensatieregelingen interessant zijn, maar het kan natuurlijk nooit kwaad om te kijken of ook vervoerders een beroep kunnen doen op dit handelsprogramma.

Meer weten?

Voor vragen kunt u contact opnemen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Dat kan via de website voor de BAR op www.rvo.nl/bar. Heeft u vragen over het EU-Handelsprogramma of de BAR-compensatieregelingen? Bel dan met RVO Klantcontact Internationaal via 088 042 42 42 (keuze 3-3) of stuur een e-mail naar klantcontact@rvo.nl.

Meer weten?

Contact de expert

Team Internationaal

Adviseurs

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.