Datum invoering smart tacho 2 bekend

De technische specificaties van smart tacho 2 zijn op 30 juli 2021 gepubliceerd. Daarin is bepaald dat vanaf 21 augustus 2023 de smart tacho 2 verplicht wordt op nieuw geregistreerde voertuigen. Voor bestaande voertuigen die internationaal transport verrichten geldt een retrofitplicht, dat wil zeggen dat zij vanaf een bepaalde datum ook de nieuwste versie smart tacho moeten hebben.

Voor voertuigen met een analoge en digitale tachograaf is die datum 1 januari 2025 en voor voertuigen met een smart tacho 1 is het 19 augustus 2025. TLN is nauw betrokken geweest bij de ontwikkelingen van de smart tacho 2 en heeft weten te voorkomen dat verschillende extra kostenverhogende wijzigingen werden opgenomen. Daarnaast heeft TLN in samenwerking met onder andere tachograaf- en truck fabrikanten diverse voorstellen gedaan om het bedienen van de tachograaf sterk te verbeteren/vergemakkelijken. Zo komen er meer mogelijkheden om bijvoorbeeld de smartphone en het dashboard te koppelen met de tachograaf. Dit alles zal het gebruiksgemak en de zichtbaarheid van de tachograaf enorm verbeteren waardoor veel onnodige bedieningsfouten voorkomen kunnen worden.

Wat is er anders in smart tacho 2

De tachograaf zal in de toekomst niet alleen gebruikt worden voor de handhaving van de rij- rusttijden maar ook voor de handhaving van cabotage en posting (detachering). Om die reden zal de smart tacho 2 een aantal nieuwe functionaliteiten bevatten. Daarnaast zal een aantal extra beveiligingsaspecten worden toegevoegd en kan de controleur meer informatie via de DSRC op korte afstand uitlezen. De smart tacho 2 heeft in vergelijking met de smart tacho 1 de volgende extra functionaliteiten:

  1. De grenspassages worden automatisch geregistreerd (nb vanaf 2 februari 2022 tot het moment dat de smart tacho2 in het voertuig zit, moet dit handmatig gebeuren)
  2. Een nieuwe functie om het laden/lossen van het voertuig te registreren
  3. Bij het selecteren van de nieuwe functie laden/lossen volgt automatisch de registratie van de positie van het voertuig
  4. Bij de selectie van begin en einde land zal automatisch het land weergegeven worden waar het voertuig zich bevindt.
  5. Het GNSS signaal wordt extra beveiligd
  6. Er is een extra bewegingssignaal aanwezig
  7. De DSRC gegevens worden uitgebreid met de maximale rijtijd, die dus op afstand uitgelezen zal kunnen worden.

Bijeenkomst smart tacho 2

TLN zal tijdens de beurs Transport Compleet in Gorinchem, dinsdag 28 september, een bijeenkomst verzorgen over de nieuwe smart tacho 2. TLN verzorgt ook trainingen digitale tachograaf waarin de nieuwe ontwikkelingen uitgebreid aan de orde komen.

Meer weten?

Contact de expert

Erik Busser

Consultant