Derde Brexit-onderhandelingsronde EU en VK teleurstellend verlopen

De recente derde onderhandelingsronde is op een mislukking uitgelopen. Partijen zitten muurvast en perspectief op beweging is er niet. Grootste struikelblok blijft de opvatting over een gelijk speelveld. Dat is het uitgangspunt van de EU, maar niet voor het VK.

Tijdens de vorige onderhandelingsronde zei Barnier vanuit de EU een “progress in parallel” te willen maken. Dit uitgangspunt heeft hij in de derde onderhandelingsronde proberen door te zetten. Barnier vroeg het VK om, net als de EU, de onderhandelingstekst te publiceren, om volledige transparantie in het proces te bewerkstelligen. Verder hebben de onderhandelingen een aantal ‘praktische dingen’ verduidelijkt, maar onbekend is wat deze ‘praktische dingen’ dan precies betreffen. Ten slotte is een begin gemaakt met de dialoog over de visserij, het andere grote struikelblok. Maar ook hier is weinig progressie geboekt.

Teleurstellend resultaat

Al met al hebben we te maken met een teleurstellend resultaat. De zo gewenste duidelijkheid voor ondernemers, waarop TLN ook telkens heeft gehamerd, is niet dichterbij gekomen. Barnier is teleurgesteld in het gebrek aan ambitie aan de kant van het VK. Mede daarom vraagt Barnier het VK om per juni aan te geven of ze een verlenging van de transitie wil of niet. De Britten zijn de volgende ronde aan zet om een patstelling te voorkomen.

Transport nauwelijks besproken

Het streven van de EU blijft een vrijhandelsovereenkomst, zonder douaneheffingen en quota. Over transport is tijdens de derde onderhandelingsronde nauwelijks gesproken. Slechts zijdelings zei Barnier dat het VK en de EU een overeenkomst moeten sluiten over de rij- en rusttijden en dat het in dienst nemen van chauffeurs moet worden besproken. Maar thema’s als vergunningen en cabotage kwamen niet aan bod. Volgens Barnier begrijpt het VK niet voor welke consequenties ze heeft getekend toen ze de keuze maakte om de interne markt en de douane-unie te verlaten. Het VK zal volgens hem realistischer moeten worden in de strategie die ze voeren met betrekking tot de onderhandelingen. Het VK wil een overeenkomst naar Canadees model, maar wil vervolgens meer dan onder dit type overeenkomst valt.

Niet optimistisch

Op de vraag of de kans op een ‘no deal’ toeneemt, zei Barnier dat dit zal liggen aan het verloop van de komende twee onderhandelingsrondes. Deze zullen de richting gaan bepalen. Barnier stelt dat de EU vastberaden is, maar zeker niet optimistisch. Een overeenkomst ligt nog niet binnen handbereik, en Barnier zei het back-up plan van de EU sterk te vinden. Dit plan houdt onder meer in dat bijvoorbeeld stakeholders van de EU worden voorbereid op een ‘no deal’-scenario.

Overleg over praktische kant Brexit

TLN heeft vorige week video-overleg gevoerd met het hoofd van de Border Delivery Group (BDG) en de VK-ambassade over de meer praktische kant van de Brexit. Immers, ondernemers moeten duidelijkheid krijgen over de te volgen procedures aan vooral VK-zijde. In Nederland loopt vrijwel alles via Portbase, maar het is nog steeds niet helder hoe het VK registraties, controles, veiligheidseisen (ENS) en fytosanitaire en veterinaire goederen gaat organiseren. De BDG zei dat de Britse douane nu aan een zogenoemd ‘goods vehicle matching system’ werkt, gebaseerd op ANPR-herkenning en automatische aanlevering van het MRN-nummer in het CDS-douaneaangiftesysteem (vergelijkbaar met de situatie bij Eurotunnel). In juni vindt vervolgoverleg tussen TLN en de BDG plaats.

Meer weten?

Contact de expert

Fay van Dongen

Clustermanager mainports