Derk Boswijk (CDA) pleit voor integrale aanpak

Nummer 14 op de kandidatenlijst van het CDA voor de Tweede Kamerverkiezingen is Derk Boswijk. Hij ging onlangs in gesprek met een drietal TLN-leden. Onder meer over de energietransitie, maar ook over de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt en de staat van het wegennet.

Boswijk, ondernemer en Statenlid in Utrecht, laat weten voorstander te zijn van elektrisch vervoer in de binnenstad. Daar is dan wel een goed energienetwerk voor nodig, net zoals voldoende logistieke centra aan de rand van de stad. Om deze en andere noodzakelijke randvoorwaarden voor elkaar te krijgen, pleit hij voor een integrale aanpak waarbij meerdere oplossingsrichtingen samenkomen. Daarnaast is hij een voorstander van een regelmatige toets van het beleid in de praktijk.

Dat laatste triggert Mark Pot van Pot Verhuizingen/Logistiek. Hij geeft aan dat hij zijn wagenpark graag elektrificeert, maar dat het hiervoor benodigde materieel nog niet voorhanden is. Peter de Rooy van De Rooy Transport-Logistiek vult aan dat zelfs met regelingen als de DKTI-Transport het lastig blijft om de aanschaf van elektrisch materieel rond te rekenen.

Boswijk reageert hierop door te stellen dat voor hem het dilemma duidelijk is. Wel willen, maar niet kunnen: dat leidt tot frustratie. Wat we volgens hem in ieder geval moeten voorkomen, is dat er uiteindelijk toch nog wordt gekozen voor de aanschaf van diesels, als tijdelijke oplossing. Want daar is niemand bij gebaat.

Tussen mbo en hbo in

Het gesprek gaat ook over de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Mary Beets van transportbedrijf Beets BV heeft een stagiair in dienst en is daarover te spreken. Hetzelfde geldt voor De Rooy, die drie tot vier leerwerktrajecten in zijn bedrijf faciliteert. Pot heeft samen met de Hogeschool van Utrecht werk gemaakt van een associate degree opleiding, om daarmee precies die studenten in zijn bedrijf te krijgen die hij zoekt: qua niveau tussen het mbo en het hbo in.

Verkeer slimmer organiseren

Tot slot komt het wegennet in de provincie Utrecht ter sprake. Zeker na corona, als de files naar verwachting weer zullen toenemen, verdienen de A27 en de N201 aandacht. Boswijk is het hiermee eens en wil dit graag oppakken. Door genoemde wegen waar nodig aan te passen, maar ook door het verkeer slimmer te organiseren. Ook hier pleit hij voor een integrale aanpak. Want dit blijft volgens hem dé manier waarop knelpunten zoals deze zijn op te lossen.

Meer weten?

Contact de expert

Team Sector en Beleid

Adviseurs

Ontvang als lid korting op elke tankbeurt bij BP.