Discussie Elektrisch Transport: TLN-leden positief ondanks uitdagingen en roep om meer samenwerking

De discussie tijdens het TLN-evenement ‘Netwerken voor elektrisch transport’ op 28 november bracht enkele cruciale inzichten naar voren. Een opvallende conclusie was de noodzaak van een nauwere samenwerking tussen overheden en ondernemers, met de specifieke wens om de netverzwaring te versnellen. Bijna honderd TLN-leden waren aanwezig, wat het belang van het onderwerp onderstreept.

Het evenement begon met een boeiend vraaggesprek tussen TLN-bestuursvoorzitter Elisabeth Post, directeur-generaal Mobiliteit van het Ministerie van I&W Kees van der Burg en directeur Netbeheer Nederland Hans-Peter Oskam. Zij bespraken onder andere de behoefte aan waarborgen voor het opladen van elektrische trucks en de geplande introductie van zero-emissie zones in ongeveer 40 binnensteden vanaf 2025.

Streven naar klimaatdoelen

Van der Burg prees de transport- en logistieke sector in Nederland en benadrukte dat deze voorop loopt in het streven naar klimaatdoelen. Hij erkende de uitdagingen die nog voor ons liggen en benadrukte dat de sector moet blijven bijdragen aan CO2-reductie. Ondernemers hebben al aanzienlijke investeringen gedaan in (elektrische) vlootvernieuwing en het is van belang dat deze kosten worden terugverdiend.
In de discussie met het panel en deelnemers werden diverse uitdagingen aangesneden, waaronder netcongestie, opslag van opgewekte elektriciteit, kostenontwikkeling en vlootvernieuwing. De consensus was duidelijk: de koplopers van de energietransitie mogen niet worden benadeeld door uitstel, met name met betrekking tot de invoering van emissievrije binnensteden vanaf 2025.

Constructieve oplossingen

Deelnemers uitten bezorgdheid over regelgeving vanuit de overheid en de tijdige verzwaring van het netwerk om een goede laadinfrastructuur te realiseren. Desondanks werden ook constructieve oplossingen voorgesteld. Zoals het tijdig implementeren van opslag van opgewekte energie, anticiperen op tariefstijgingen voor de export van elektriciteit om investeringen in netcongestie te dekken en het aangaan van samenwerkingsverbanden met gemeenten en bedrijvennetwerken om gezamenlijk de verzwaring van het energienetwerk aan te pakken.

Ondanks de benoemde uitdagingen blijven ondernemers positief over de energietransitie. Een aanwezige ondernemer benadrukte dat de eerste emissievrije binnenstad snel nadert en dat een deel van de sector hierop is voorbereid, terwijl een ander deel gebruik zal maken van overgangsregelingen tot 2030. De boodschap was helder: “Samenwerking is essentieel om de gestelde doelen te bereiken.”

Aan het einde van de bijeenkomst onderstreepte Elisabeth Post dat TLN zich krachtig inzet voor zero-emissie en dat TLN meer dan ooit de randvoorwaarden voor een succesvolle energietransitie volgt: beschikbaarheid, betrouwbaarheid en betaalbaarheid.

Meer weten?

Contact de expert

Team Sector en Beleid

Adviseurs

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.