Door Duitsland rijden mét Nederlandse gewichten en zónder rijverbod

De Duitse L410 wordt tijdens de aankomende werkzaamheden aan de Limburgse A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide een nóg belangrijkere omleidingsroute voor het vrachtverkeer. Op deze Duitse weg gelden de Nederlandse regels omtrent maten en gewichten. Ook is er geen rijverbod op zon- en feestdagen.

In 2002 werd de op Duits grondgebied gelegen Nederlandse weg na een paar decennia teruggegeven aan Duitsland. TLN heeft er toentertijd met succes voor gelobbyd dat bij teruggave wel de Nederlandse 50 ton en het rijden zonder rijverbod op zon- en feestdagen zouden blijven gelden. Deze afspraak leek bij zowel de Nederlandse als Duitse overheid in de vergetelheid te zijn geraakt, met vervelende en onnodige discussies onderweg tot gevolg. Daarom heeft TLN dit in samenspraak met de provincie Limburg nog eens tot op de bodem uitgezocht en laten herbevestigen door de Duitse overheid.

Flinke hinder op A2 vanaf april 2025

De voorbereidende werkzaamheden aan de A2 beginnen in het voorjaar van 2024. De grote werkzaamheden die flinke hinder zullen veroorzaken, zijn gepland vanaf april 2025. Ron Roukens, projectleider Verkeer bij de provincie Limburg, is vanuit zijn functie nauw betrokken bij de planning van de werkzaamheden aan de A2. Hij is dan ook blij met de herbevestiging: ‘De L410 is tijdens de werkzaamheden aan de A2 in beide richtingen een zeer belangrijke omleidingsroute. Het is daarom heel goed, dat TLN opnieuw heeft uitgezocht hoe het nou eigenlijk zit en duidelijkheid heeft weten te krijgen. Het maakt voor de vrachtverkeerstromen nogal verschil of je met 50 ton zónder rijverbod of met 40 ton mét rijverbod over de L410 mag rijden.’

50 ton en géén rijverbod

De L410, de vroegere Nederlandse ‘Tractaatweg’, loopt ten oosten van Sittard van noord naar zuid vanaf de grens met Schinveld tot de grens met Koningsbosch en verbindt de twee delen van de Nederlandse N274 met elkaar. In het zuiden sluit de L410 als N274 aan op de N300 Buitenring Parkstad. Let wel op: het via de Duitse zijwegen op- of afrijden van de L410 betekent automatisch dat men wél aan de Duitse wetgeving qua voertuigmaten en -gewichten moet voldoen, dus maximaal 40 ton maximum toegelaten massa. Ook geldt dan het Duitse rijverbod op zon- en feestdagen. Daarnaast zijn LZV’s niet toegestaan op de L410.

Wil je graag de officiële bevestiging van de Duitse overheid ontvangen? Neem dan contact op met TLN via info@tln.nl onder vermelding van ‘Nederlandse regelgeving op L410’.

Meer weten?

Contact de expert

Team Sector en Beleid

Adviseurs

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.