Duitsland: Reminder Tolwijziging per 1 december

Per 1 december 2023 gaat Duitsland drastische wijzigingen in het tolsysteem doorvoeren. Wat er gaat veranderen en hoe je hiermee om moet gaan, lees je in dit bericht.

De veranderingen:

Het uitgangspunt voor het toltarief gaat de CO₂-emmissieklasse van het voertuig worden. Vanaf 1 januari 2024 gaat dit ook toegepast worden op CNG en LNG voertuigen en vanaf 1 juli 2024, gaan de nieuwe tarieven ook gelden voertuigen met een maximummassa van meer dan 3,5t.

Voertuigen worden per 1 december 2023 ingedeeld in CO₂-emissieklassen, categorie 1 tot en met 5. Hoe lager de CO₂-uitstoot, hoe hoger en beter de CO₂-emissieklasse (max. Cat. 5) en hoe voordeliger het toltarief. Toll Collect geeft aan dat voertuigen die vóór 1 juli 2019 zijn geregistreerd automatisch worden gecategoriseerd als CO₂-emissieklasse 1, tenzij het voertuig emissievrij is.
Het merendeel van de Euro VI voertuigen zal in CO₂-emissieklasse 1 terechtkomen. Voertuigen in CO₂-emissieklasse 5 zijn emissievrij en daardoor tot en met 31 december 2025 volledig vrijgesteld van de tolheffing.

Daarnaast zal de toewijzing aan een gewichtsklasse niet langer gebaseerd zijn op het Toegestane max. massa voertuig (kentekenbewijsveld F.2), maar op het Technische maximum massa (kentekenbewijsveld F.1). Dit laatste zorgt er voor dat voertuigen in een hogere gewichtsklasse zouden kunnen vallen óf volgens deze berekening ineens tolplichtig worden.

Te nemen acties:

  • In het klantportaal van Toll Collect moet je als gebruiker controleren of de gewichtsklasse van het voertuig goed vermeld staat. Dus volgens Technische maximum massa (kentekenbewijsveld F.1) en niet zoals voorheen Toegestane max. massa voertuig (kentekenbewijsveld F.2).
  • Op de Emissions Class Finder in het klantenportaal van Toll Collect dien je te controleren aan welke CO₂-emissieklasse een voertuig is toegewezen. Wanneer het voertuig na 1 juli 2019 geregistreerd is, kan het wellicht in een hogere en goedkopere klasse terecht komen. Hier lees je hoe je die aanvraag kunt doen.
  • Als je de tol via een andere toldienstverlener hebt geregeld, zoals bijv. DKV, UTA, etc. dan regelen zij bovenstaande zaken voor. Het advies is wel even contact met hen te zoeken.
  • Als je geen actie onderneemt wordt jouw voertuig automatisch ingedeeld in CO₂-emissieklasse 1, de meest vervuilende klasse, en betaal je, wellicht onnodig, het hoogste bedrag tol per gereden kilometer.

Handige links:

Meer weten?

Contact de expert

Team Internationaal

Adviseurs

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.