Duurzaamheid: Regeerakkoord blokkeert CO2-ambitie wegtransport

In het Regeerakkoord zitten vele onderwerpen die van belang zijn voor TLN-leden. Op 13 oktober hebben we het over de plannen voor duurzaamheid.

Met het verse Regeerakkoord lijkt de ambitie van TLN voor een halvering van CO2-emissies van vrachtauto’s buiten bereik. Zo zet het kabinet in op de algehele verhoging van de bijmenging van biobrandstoffen voor alle verkeer. Terwijl TLN juist de beperkt beschikbare biobrandstoffen wil inzetten voor sectoren die voorlopig niet zonder verbrandingsmotor kunnen, zoals vrachtauto’s en vliegtuigen.

Voor een snelle transitie naar emissievrije bevoorrading in de binnensteden hebben ondernemers tot het moment van verplichting een compensatie van de meerkosten nodig.

Welke weggebruiker is aan zet?

Het nieuwe kabinet zet voor alle wegverkeer in op een extra CO2-reductie van 3,5 Mton. Dat betreft dus zowel personen- en bestelauto’s als vrachtauto’s. Het Regeerakkoord maakt met deze ambitie geen onderscheid naar soorten voertuigen.

Maatregelen als zuiniger banden, scherpe EU-normen voor nieuwe voertuigen en elektrische aandrijving tellen op tot een besparing van 1,5 Mton. Met een hogere bijmenging van biobrandstoffen en maatregelen in steden verwacht het kabinet nog eens 2 Mton CO2 te besparen in het wegverkeer.

Het akkoord geeft stellig aan dat alle personenauto’s vanaf 2030 emissieloos moeten zijn. De doorwerking daarvan zal tot ver na 2040 duren. Onduidelijk is in hoeverre het effect van die maatregel volgens het kabinet al bijdraagt aan de vereiste CO2-reductie in datzelfde jaar.

​Wie krijgt de bi​obrandstof?

TLN publiceerde dit najaar haar eigen ambitie om in 2030 te komen tot een halvering van de CO2-emissies van vrachtauto’s in Nederland. Dat betekent een besparing van 2,5 Mton! Op de eerste plaats door de distributie in de binnensteden vanaf 2025 emissievrij (zero) te realiseren.

Omdat de voertuigfabrikanten zover nog niet zijn, bepleit TLN een overgangsmaatregel voor bestaande euro-6 vrachtauto’s tot 2030. Voor deze groep én voor alle transport met vrachtauto’s buiten de binnenstad zet TLN vanaf 2025 in op de toepassing van de juiste biobrandstoffen (low). Die GreenTruckFuel moet dan wel beschikbaar en betaalbaar zijn.

De rest van de ambitie wordt gehaald uit efficiëntie, dezelfde transportprestatie met minder kilometers (high efficiency).

Waar gaat de opbr​​engst heen?

De transitie naar de geschetste CO2-reductie vergt forse investeringen. Wanneer de opbrengsten van de controversiële kilometerheffing voor vrachtauto’s terug zouden vloeien naar de sector, ligt er een financieringsbodem om de meerkosten van CO2-reductie in wegtransport (zero en low) af te dekken.

Maar zelfs bij zo’n sigaar uit eigen doos moet het kabinet wel de toewijzing van biobrandstoffen voor het goederenvervoer over de weg in haar plannen opnemen. Zoals het er nu uit ziet, gaan vrachtauto’s qua CO2-reductie onherkenbaar op in het wegverkeer. Een gemiste kans waarover TLN snel het gesprek wil aangaan met het nieuwe kabinet.​

Meer weten?

Contact de expert

Team Sector en Beleid

Adviseurs