Eerste waterstof-aangedreven trekkers in de wegenbouw

Woensdag presenteerden TLN-leden Jan Bakker Transport B.V. en Millenaar & Van Schaik Transport B.V. gezamenlijk de eerste drie van 20 bestelde waterstof-elektrisch aangedreven Hyzon-trekkers. Een unicum in de wegenbouw, want dat is het werkveld waarvoor deze uitstootvrije trekkers met geïsoleerde opleggers zullen worden ingezet.

Het spits zal volgens plan vanaf eind september worden afgebeten bij het groot onderhoud van de A1 bij Apeldoorn. Deze vrachtwagens kunnen circa 520 kilometer rijden op één waterstof-tankbeurt. De waterstof wordt in de voertuigen omgezet in elektriciteit via een brandstofcel. Deze voertuigen stoten uitsluitend waterdamp uit en dus geen CO2, NOx of fijnstof meer.

TLN-directeur Jan Boeve roemt de pioniersgeest van beide bedrijven: ‘Deze investering vraagt om durf van de ondernemer. Jan Bakker en Millenaar & Van Schaik laten met deze stap zien dat ze voorop willen lopen als wegbereider op de route richting emissievrij zwaar bouwvervoer, ondanks dat de beschikbaarheid van dit soort voertuigen, van waterstof als energiedrager en een sluitende businesscase nog geen vanzelfsprekendheid is.’

‘Ondernemers maken nu de stap in de verduurzaming. Alleen kan dit vraagstuk niet alleen door bedrijven worden opgepakt, maar vraagt ook om concrete stappen van ketenpartners’, stelt Boeve. ‘Verduurzaming doen we namelijk samen.’

Veel andere transportondernemers en opdrachtgevers zullen in de komende tijd baat hebben bij de stap die hier vandaag wordt gezet, zegt Boeve. ‘Namens TLN breng ik dan ook graag onze complimenten en felicitaties over voor dit ondernemersinitiatief dat voortkomt uit eigen verantwoordelijkheid nemen en uit een daadkracht waar we trots op kunnen zijn.’

Meer weten?

Contact de expert

Team Sector en Beleid

Adviseurs

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.