Ernstige verkeershinder door afsluiting A12

Rijkswaterstaat voert in september en oktober groot onderhoud uit aan de A12, wat leidt tot ernstige verkeershinder. TLN hekelt de slechte timing en communicatie van RWS, maar heeft begrip voor de keuze om de wegwerkzaamheden in een zo kort mogelijke periode uit te voeren.

Tussen 27 september en 7 oktober wordt het wegdek richting Den Haag tussen knooppunt Oudenrijn en Nieuwerbrug opnieuw geasfalteerd. Tijdens de wegwerkzaamheden zijn alle rijstroken op dat traject dicht en wordt het verkeer omgeleid. De extra reistijd oplopen tot 60 minuten, aldus RWS.

Verkeershinder
Na de plotse aankondiging van de afsluiting heeft TLN direct contact gezocht met Rijkswaterstaat. Tijdens verschillende overleggen die volgden zijn door TLN en evofenedex meerdere alternatieven aangedragen om de verkeershinder zoveel mogelijk te beperken, zoals het verschuiven van het onderhoud naar de zomer van 2022, en het openhouden van minstens één rijstrook tijdens de wegwerkzaamheden.

Alternatieven
Die alternatieven lijken echter niet mogelijk, of leiden tot een langere periode van verkeerhinder, aldus Rijkswaterstaat. Bij het openhouden van één rijstrook, zouden de wegwerkzaamheden ongeveer 30 dagen duren. Het verschuiven van het onderhoud naar de zomer van 2022 is volgens RWS bovendien niet mogelijk, omdat het budget dat Rijkswaterstaat hiervoor beschikbaar heeft volgend jaar vervalt, en het winterweer het wegdek verder kan beschadigen.

Slechte timing
Omdat de mogelijke verkeershinder bij langdurige werkzaamheden nóg heviger zou zijn, begrijpt TLN dat Rijkswaterstaat kiest voor een korte afsluiting van het volledige traject. Dat neemt echter niet weg dat de timing van het onderhoud uitermate slecht is. De wegwerkzaamheden hebben namelijk niet alleen een enorme impact voor ondernemers in de regio, maar ook op de doorstroming op omleidingsroutes zoals de A2, A27 en A15. Door de A12 in een van de drukste periodes van het jaar af te sluiten, dreigt het verkeer op verschillende trajecten stil te komen staan, wat transportondernemers onnodig geld kost.

Onderliggende wegennet
Veel vrachtverkeer tussen Utrecht en Woerden zal tijdens de wegwerkzaamheden dwars door steden moeten rijden en gebruik moeten maken van het onderliggende wegennet, dat niet berekend is op zwaar vervoer. Dat levert onwenselijke en onveilige situaties op, waarschuwt TLN. Rijkswaterstaat moet daarom zo snel mogelijk de definitieve omleidingsroutes bekend maken, zodat ondernemers zich nog enigszins kunnen voorbereiden.

Nadeelcompensatie
Transporteurs die door de afsluiting ernstig gedupeerd worden, kunnen mogelijk een beroep doen op nadeelcompensatie. Wel wijst TLN erop dat nadeelcompensatie door de overheid in de regel pas in beeld komt als de afsluiting van een weg of brug langere tijd duurt. Om in aanmerking te komen voor deze schadevergoeding worden namelijk hoge eisen gesteld aan de omvang van de omzetderving of extra gemaakte kosten.