‘Europa op bezoek in Venlo’

Het is er eindelijk van gekomen. Anderhalf jaar lang werd het bezoek van Europarlementariër Vera Tax aan Seacon Logistics in Venlo uitgesteld door corona. Afgelopen week sprak de van oorsprong Venlose politica in haar geboortestad met de ondernemers van Seacon over met name duurzaamheid.

Met het programma Fitfor55 in haar denkbeeldige rugzak – het pakket aan klimaatmaatregelen van de Europese Commissie – stak Tax in Venlo haar licht op om te zien en te horen welke mogelijkheden een logistiek bedrijf als Seacon benut en bijdraagt aan het ambitieuze Europese klimaatprogramma. Andersom kon de logistiek dienstverlener aan Tax kwijt waar kansen liggen en waar de schoen wringt.

Multimodaal

Seacon zet al vanaf begin van haar bestaan in op multimodaal vervoer. De locatie van het bedrijf in Venlo als hub richting het achterland helpt daarbij. ‘Niet voor niets houden we vast aan de kracht van ons multimodale transportconcept’, zegt overseas specialist René Giesbertz bij Seacon. ‘Daarmee ontlasten we het milieu en beperken de CO2-uitstoot.’ In de discussie over multimodaliteit gaf CSO Frank Hermans aan dat het voor Seacon niet alleen een ‘modal shift’ is die oplossingen biedt in de logistiek maar dat het ook een ‘mental shift’ vraagt van de sector.

Aantrekkelijk

Daarnaast moet er ook worden nagedacht over het aantrekkelijker maken van andere modaliteiten ten opzichte van wegvervoer, zoals het goederenvervoer over het spoor. Ketenpartijen moeten hiervoor beter met elkaar samenwerken, ook als dat de landsgrenzen over gaat, zo benadrukt Seacon.

Beperkingen

De delegatie die met Tax in gesprek ging, kon gelijk ook een aantal grenzen aangeven waar Seacon in haar internationale en overzeese vervoer tegenaan loopt. ‘De Brexit, het chauffeurstekort en de verstoringen in het containervervoer maken de operatie best ingewikkeld’, aldus manager continental transport Hans Hesen. Seacon heeft flink geïnvesteerd in voorbereidingen naar de Brexit maar verwacht toch grote problemen wanneer per januari 2022 weer een nieuwe fase ingaat met douane controles in het VK. Door te investeren in eigen douane capaciteit probeert het bedrijf eventuele vertragingen op te vangen.

Ambities en praktijk

Vera Tax was zeer geïnteresseerd in de visies, opvattingen en discussies die over tafel gingen bij het bezoek aan Seacon. Zij gaf zelf aan in het gesprek wat er zoal in Europa speelt en noemde daarbij de voorstellen uit het Fit For 55-pakket waar modal shift door de Commissie ook wordt gezien als een mogelijkheid om uitstoot te reduceren. Voor haar is het van belang te kijken hoe deze ambities matchen met de praktijk. Daaraan heeft dit bezoek zeker bijgedragen.

Meer weten?

Contact de expert

Team Sector en Beleid

Adviseurs