European Clean Trucking Alliance: ‘Maak nu werk van zero-emissie trucks’

Achttien Europese organisaties, waaronder TLN, vormen sinds deze week de ‘European Clean Trucking Alliance’ (ECTA). Gezamenlijk roepen ze de Europese Commissie op de ontwikkeling en toepassing van zero-emissie trucks in Europa zoveel en zo snel mogelijk te faciliteren.

Naar schatting rijden er in Europa zo’n 40 miljoen voertuigen rond die specifiek worden ingezet voor het vervoer van goederen. Van alle vervoerde goederen wordt zo’n driekwart door vrachtwagens over de weg vervoerd.

Naar verwachting zal de hoeveelheid vervoerde goederen in Europa in 2050 zijn verdubbeld. Voor de ECTA reden om de Europese Commissie te verzoeken prioriteit te geven aan de ontwikkeling en toepassing van zero-emissie trucks in Europa, om het vervoer van goederen in Europa op die manier blijvend duurzaam te maken.

Wat daarbij volgens de ECTA van cruciaal belang is, is een duidelijk strategie vanuit de Europese Commissie om de ontwikkeling en toepassing van zero-emissie trucks en de daarbij horende laadinfrastructuur tot stand te kunnen brengen.

Bovendien benadrukt de ECTA bij herstelinvesteringen, als antwoord op de coronacrisis, banen zoveel mogelijk te borgen en vooral te kiezen voor duurzame lange termijn oplossingen die een bijdrage leveren aan het tegengaan van emissies in het transport.

Belangrijke voorwaarde

TLN-voorzitter Elisabeth Post zegt hierover: ‘Zero-emissie technologie is een belangrijke voorwaarde voor de transitie naar een duurzame en emissieloze transport- en logistieke sector. Daarom onderschrijven we vanuit TLN de oproep van de ECTA aan de Europese Commissie om zo snel mogelijk met de hiervoor benodigde voorwaarden en wet- en regelgeving te komen. Zodat de sector tijdig in staat is om zero-emissie trucks te gaan inzetten in hun dagelijkse operatie.’

Over ECTA

De ECTA bestaat uit een gevarieerde groep spelers, alle actief in of gerelateerd aan het transport en/of de logistieke dienstverlening. De deelnemende bedrijven zijn gezamenlijk goed voor 1,6 miljoen medewerkers en een jaarlijkse omzet van 325 miljard euro. De deelnemende brancheverenigingen beschikken gezamenlijk over een van de sterkste (leden)netwerken in de Europese mobiliteitsbranche.

Alle ECTA-partners omarmen de ambitie van de EU om te komen tot een zero-emissie wagenpark in Europa. Daarin worden ze bijgestaan door The International Council on Clean Transportation.

Leden ECTA: Anheuser-Busch InBev, Contargo, Deutsche Post DHL Group, FM Logistics, Geodis, Girteka Logistics, Inter IKEA Systems BV, Meyer & Meyer, Michelin, Nestlé, No Limit Logistics, Nordic Logistics Association, Polis Network, Transport en Logistiek Nederland, Transport & Environment, Unilever, Van der Wal, Vos Logistics.

Supporters ECTA: DB Schenker, Grupo Sesé, International Council on Clean Transportation, The World Economic Forum.

Meer weten?

Contact de expert

Team Sector en Beleid

Adviseurs