Europees Parlement bediscussieert Mobility Package

Deze week sprak de Transportcommissie van het Europees Parlement wederom over het Mobility Package. Naast de rij- en rusttijden stonden onderwerpen als detachering en cabotage op de agenda.

Een meerderheid van de Europarlementariërs is het erover eens dat de wetswijzigingen moeten leiden tot een betere handhaving. Op die manier moeten wanpraktijken in de transportsector beter kunnen worden opgespoord en aangepakt. Een aantal parlementariërs benadrukte daarbij dat nieuwe regels niet moeten resulteren in een nog grotere administratieve last voor bedrijven.

Erg verschillende opvattingen

Verder blijken er in het Europees Parlement nog altijd erg verschillende opvattingen te bestaan over onderwerpen als detachering en cabotage. De Europarlementariërs die verantwoordelijk zijn voor deze dossiers verwachten dan ook geen snelle en gemakkelijke overeenstemming over deze onderwerpen.

Uniform handhaafbaar

TLN volgt de discussie over het Mobility Package op de voet en mengt zich op verschillende momenten in de discussie. Voor TLN is het belangrijk dat de nieuwe regels uniform handhaafbaar zijn en dat er een einde wordt gemaakt aan de huidige lappendeken aan regels.

Geen extra beperkingen

Verder benadrukt TLN met klem dat de nieuwe regels op het gebied van rij- en rusttijden niet moeten resulteren in een geringere flexibiliteit. TLN is van mening dat wetgeving weliswaar moet bijdragen aan de een duurzame en toekomstbestendige transportsector, maar tegelijkertijd geen extra beperkingen moet opleggen.

Meer weten?

Contact de expert

Team Internationaal

Adviseurs