Europees Parlement neemt hoge ambities CO2 standaarden voor trucks over

In navolging van de eerdere stemming van de ENVI-commissie van het Europees Parlement, heeft nu ook de plenaire vergadering van het parlement het geamendeerde rapport van rapporteur Bas Eickhout aangenomen. De eerder opgenomen scherpe doelstellingen voor emissiereducties van nieuwe vrachtauto’s in dit rapport zijn behouden gebleven.

Het gaat in de aangenomen tekst om een CO2-reductie van 45% in 2030, 65% in 2035 en 90% in 2040 ten opzichte van 2019, het jaar waarin voor vrachtauto’s de VECTO-meetmethode voor CO2 werd ingevoerd. Hiermee wordt een klein gaatje opengehouden voor nichetoepassingen van verbrandingsmotoren, maar de ambities zijn overduidelijk hoog. Om waterstofverbrandingsmotoren als optie beschikbaar te houden, is de definitie van zero-emissie vrachtwagen opgerekt naar maximaal 3 gram CO2-uitstoot per ton lading per kilometer. Een koolstofcorrectiefactor (CCF) is niet in de tekst opgenomen. Hierdoor wordt het gebruik van hernieuwbare brandstoffen – zoals HVO – niet meegenomen in emissieberekeningen. Dat betekent dat met dergelijke brandstoffen niet kan worden voldaan aan de nieuwe normen.

Aanschafnormen

Een meerderheid van het Europees Parlement heeft ingestemd met een oproep aan de Europese Commissie om met een wetsvoorstel te komen betreffende aanschafsnormen voor eigenaren van grote wagenparken. Hiermee wil het parlement de druk bij de voertuigfabrikanten weghalen en met een normering meer markt creëren voor emissievrije vrachtwagens. Een wetvoorstel hiervoor wordt in juli 2024 verwacht.

De volgende stap is de triloog. In deze fase gaan onderhandelaars vanuit de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Europese Raad met elkaar in onderhandeling over de uiteindelijke wettekst. De positie die het EP inneemt op dit dossier ligt op veel punten erg dichtbij de positie die de Europese Raad in oktober heeft aangenomen. Daardoor is het aannemelijk dat in de uiteindelijke tekst niet veel gaat veranderen en een akkoord snel gevonden zal kunnen worden. Waarschijnlijk zal dit vroeg in het nieuwe jaar zijn.

Zero-emissievoertuigen

TLN kan zich vinden in het hoge ambitieniveau, maar er moet nog veel gebeuren aan de randvoorwaarden om de doelstellingen haalbaar te maken. De randvoorwaarde ‘beschikbaarheid’ gaat namelijk niet alleen over zero emissievoertuigen maar nadrukkelijk ook over de laad- en tankinfrastructuur die hiervoor in de lidstaten van de EU tijdig op orde dient te zijn. Daar blijft TLN zich voor inzetten. Ook zullen we nauwlettend de oproep tot aanschafnormen voor emissievrije vrachtwagens in de gaten houden. Deze oproep staat niet in de zienswijze die de Europese Commissie en de Europese Raad hebben op dit dossier. Toch valt niet uit te sluiten dat zo’n voorstel na de triloog alsnog in het onderhandelakkoord terechtkomt.

Transport en Logistiek Nederland is vanwege het belang van een vrije ondernemerskeuze en vanwege zorgen over voldoende tank- en laadinfrastructuur geen voorstander is van zulke aanschafnormen. Onze lobby zal erop gericht zijn ambitie en realisme in goede balans te houden.

Meer weten?

Contact de expert

Team Sector en Beleid

Adviseurs

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.