Europees Parlement toont duurzame ambities

Vandaag stemde de Milieucommissie in het Europees Parlement over CO2-emissienormen voor nieuwe zware bedrijfsvoertuigen.

​Met deze stemming heeft de commissie aangegeven wat het standpunt van het Europees Parlement zou moeten zijn in de onderhandelingen met de Raad over dit onderwerp.

Voorstellen

In mei dit jaar presenteerde de Europese Commissie de voorstellen waarin zij aangaven dat zij in 2025 de CO2-uitstoot door vrachtwagens gereduceerd willen hebben met 15 procent en voor 2030 in ieder geval met 30 procent. Dit laatste doel zou wel nog moeten worden bijgesteld, afhankelijk van de voortgang die er gemaakt wordt.

Inhaalslag

Het is voor het eerst dat er in Europa CO2-normen voor vrachtwagens worden vastgesteld. In Japan, China en de VS bestaan deze normen al enige jaren waardoor Europa voor een inhaalslag staat als het aankomt op het reduceren van CO2.

Standpunt

TLN heeft, samen met het ministerie van I&W, evofenedex, BOVAG en Natuur & Milieu met een Nederlands standpunt in Brussel gepleit voor meer ambitie dan waar de Commissie in mei mee kwam. Voor 2025 zou het mogelijk moeten zijn om ten minste 20 procent te reduceren en te proberen met aanvullende maatregelen nog extra reductie te bereiken. Ook heeft TLN gepleit een stimulans te introduceren voor zogeheten zero emission voertuigen om de transitie naar elektrisch vervoer te versnellen.

Blij

TLN is blij dat het Europees Parlement een soortgelijk standpunt heeft ingenomen met een reductiedoel van 20 procent in 2025 en 35 procent in 2030. Ook wil het Parlement een aandeel voor zero emission voertuigen voorschrijven van 5 procent in 2025 en 20 procent in 2030.

Opgave

Het is goed dat het Parlement ook inziet dat de transportsector voor een flinke opgave staat om bij te dragen aan de afspraken in de Parijs-akkoorden en dat daarvoor een stevige Europese ambitie nodig is. Vrachtwagens zijn verantwoordelijk voor ongeveer een kwart van de CO2-uitstoot binnen het wegtransport en gezien de groei in het transport is de verwachting dat dit aandeel alleen maar zal toenemen de komende jaren.

Meer weten?

Contact de expert

Team Sector en Beleid

Adviseurs