Europese Comissie presenteert Mobiliteitspakket, TLN: oplossing niet voldoende

Vandaag debatteert de Tweede Kamer over het zogenaamde ‘Mobiliteitspakket’ dat recentelijk is gepresenteerd door de Europese Commissie (EC) in Brussel.

​​TLN vindt dat de EC een dappere poging waagt om misstanden binnen de transportmarkt aan te pakken, maar dat de voorstellen in de praktijk niet effectief genoeg zullen zijn om de problemen op te lossen. TLN vreest dat de plannen slecht zullen uitpakken voor de Nederlandse transportsector.

Mobiliteitspakket

De EC constateert een scheefgroei in de Europese transportmarkt en wil dit probleem bij de kern aanpakken. Daarvoor moet wetgeving duidelijker en beter te handhaven worden. Hiervoor is het Mobiliteitspakket bedoeld. Een pakket maatregelen dat enerzijds als doel heeft een gelijk speelveld tussen vervoerders in de EU te realiseren. Anderzijds het bevorderen van eerlijke arbeidsomstandigheden voor chauffeurs.

TLN: ‘EC kiest onjuiste medicijn’

De voorstellen die nu op tafel liggen in Brussel laten een verruiming zien voor Oost-Europese transportbedrijven om op de Nederlandse markt actief te zijn. Dit zal ten koste gaan van de Nederlandse bedrijven die voor meer dan 80% hun ‘business’ doen binnen een straal van 300 km van Utrecht. Daarnaast maakt TLN zich zorgen over de uitwerking van de detacheringsrichtlijn voor de transportsector, die met name de internationaal opererende bedrijven treft. Bedrijven lopen het risico dat ze alle chauffeurs maandelijks in 4 of 5 lidstaten apart moeten registeren.​

Nomadenbestaan chauffeurs onvoldoende erkend en aangepakt

Het grootste probleem van de transportsector is niet het nationaal georiënteerde transport of het internationale bilaterale vervoer van A naar B. Het probleem zit meer bij het ‘nomadenbestaan’ – in de vorm van het zogenaamde Derdelandenvervoer – van met name Oost-Europese truckers binnen de EU. De EC komt niet met harde voorstellen om dit aan te pakken. Door te ‘sleutelen’ aan cabotage en de detacheringsrichtlijn op de manier zoals de EC nu voorstelt, vreest TLN dat de nationale markt straks nog meer overspoeld wordt door Oost-Europeanen die het werk van relatief duurdere Nederlanders over gaan nemen.

Oproep TLN aan Tweede Kamer

TLN is van mening dat er met betrekking tot het Mobiliteitspakket nog veel werk aan de winkel is. De huidige voorstellen op met name het sociale vlak dienen aangepast te worden. TLN roept de Nederlandse politiek dan ook op om in Brussel oplossingen te bepleiten die voor de Nederlandse sector beter uitpakken. Nederland moet als belangrijk transport en logistiek land opkomen voor haar belangen.​

Meer weten?

Contact de expert

Fay van Dongen

Clustermanager mainports