Extra voordelen voor emissievrij vervoer in Rotterdam

Elektrische taxi’s, besloten busvervoer en vrachtwagens mogen voortaan op negentien busbanen rijden. Uitstootvrije bestel- en vrachtwagens krijgen ruimere laad- en lostijden in voetgangersgebieden. Hiermee stimuleert Rotterdam emissievrij vervoer.

Ondernemers kunnen profiteren van deze voordelen door twee nieuwe ontheffingen voor hun emissievrije voertuig – zoals een elektrische auto of vrachtauto – aan te vragen. Door gebruik te maken van de busbanen en ook in de avond te bevoorraden, kunnen zij het logistieke proces efficiënter inrichten. Ook vergroten zij de dagelijkse inzetbaarheid van hun voertuigen.

Ontheffingen

Met de ontheffing ‘medegebruik busbanen’ mogen emissievrije taxi’s, besloten busvervoer (zoals een bus met schoolleerlingen) en vrachtwagens gebruik maken van negentien busbanen in Rotterdam. In een aantal voetgangersgebieden in het centrum van Rotterdam geldt van 05.00 tot 10.30 uur een zogeheten venstertijd. Binnen deze tijd is laden en lossen toegestaan. Emissievrije bestel- en vrachtvoertuigen (in de categorieën N1, N2 of N3) komen in aanmerking voor de ontheffing ‘verruiming venstertijden’. Hiermee mogen zij op maandag tot en met donderdag van 18.00 tot 20.00 uur laden en lossen in deze geselecteerde voetgangersgebieden. De ontheffing ‘verruiming venstertijden’ is onderdeel van een pilot. De pilot loopt tot 1 april 2019.

Terugverdienen

TLN is blij met het Rotterdamse initiatief. In de aanloop naar 2025 is het bieden van privileges aan ondernemers die investeren in zero emission (ZE) belangrijk, omdat de aanschafkosten voor een ZE-truck circa 2,5 keer zo hoog zijn als voor een conventionele (diesel)truck. Door privileges kan tenminste een deel van de meerkosten worden terugverdiend.

Aanvraagproces

Meer weten of een ontheffing aanvragen? Kijk op www.rotterdam.nl/ontheffing-busbanen en www.rotterdam.nl/ontheffing-venstertijden. Vragen? Bel dan gerust met 14 010.

Meer over elektrisch rijden in Rotterdam? Kijk dan op www.rotterdam.nl/elektrischrijden en volg @RdamElektrisch op X (voorheen Twitter).

Meer weten?

Contact de expert

Team Sector en Beleid

Adviseurs