Geen harde knip voor Weesperstraat in Amsterdam

De evaluatie van de knip Weesperstraat is achter de rug en er is besloten niet opnieuw voor een ‘hermetische’ afsluiting te gaan. De harde knip in de Weesperstraat, waarbij er geen maatwerk voor bevoorradend verkeer was, stond haaks op de wensen vanuit het bedrijfsleven. De knip zorgde op andere plaatsen in Amsterdam voor meer oponthoud, zoekend verkeer, meer kilometers en dus ook meer energieverspilling.

Dit signaal had het bedrijfsleven al voorafgaand aan de proef met de bestuurders van de stad gedeeld, maar er werd toch besloten om afgelopen zomer een pilot te draaien met een ‘harde’ knip. Naar aanleiding van de chaos die in de eerste weken ontstond zijn de ondernemersorganisaties TLN, evofenedex, Koninklijke Horeca Nederland, Vereniging Amsterdam City, MKB-Amsterdam en ORAM met de Amsterdamse wethouders Van der Horst (D66) en Mbarki (PvdA) in gesprek gegaan. In dit gesprek hebben de partijen hun zorgen over de harde knip geuit en is afgesproken dat het bedrijfsleven bij ‘vervolgstappen’ op het gebied van bereikbaarheid beter betrokken zal worden.

Mogelijke alternatieven

Wethouder Van der Horst heeft inmiddels laten weten dat er op deze manier niet meer ‘geknipt’ wordt. Wat TLN betreft is dit goed nieuws want maatwerk moet mogelijk blijven en goede bereikbaarheid is voor de logistieke sector essentieel. Er wordt nu door de gemeente nagedacht over alternatieven, om toch iets aan de verkeersdrukte in dit gebied te doen. TLN verwacht hier binnenkort, via het ondertussen reguliere overleg met de wethouders, meer over te horen. Een verlaging van de maximumsnelheid naar 30 kilometer per uur, het verwijderen van een rijbaan of een ‘knijp’ waarbij er wel ruimte is voor bestemmingsverkeer, zijn voor de hand liggende opties.

Meer weten?

Contact de expert

Wessel Deelstra

Adviseur Public Affairs

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.