Gelijktijdige afsluiting bruggen funest voor transporteurs

De gelijktijdige afsluiting door Rijkswaterstaat van zowel de Wantijbrug als de Botlekbrug in maart 2020 is funest voor de transporteurs van gevaarlijke stoffen. Zij lijden veel tijdverlies omdat ze de hele maand verplicht tientallen kilometers moeten omrijden. Brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland (TLN) hekelt de ondoordachtheid van deze maatregel en het gebrek aan dialoog met de transportsector door Rijkswaterstaat.

De gelijktijdige afsluiting van de twee belangrijke verkeersaders raakt transporteurs van gevaarlijke stoffen hard. Het verplichte omrijden zorgt voor extra brandstofverbruik, problemen met de planning en vertraagde leveringen. De omleidingsroute bij een afgesloten Botlekbrug bedraagt al ruim 100 kilometer. Door de gelijktijdige afsluiting van de Wantijbrug komen hier tientallen kilometers bovenop. Een enkele rit met een tankauto van de Maasvlakte naar bijvoorbeeld Ridderkerk duurt nu minimaal twee uur en een kwartier. Dat is ruim anderhalf uur langer dan normaal.

Prutswerk
TLN kwalificeert de gelijktijdige afsluiting door Rijkswaterstaat als ondoordacht en onbegrijpelijk. Vanwege foutieve berekeningen van een ingenieursbureau en een gebrekkige afstemming met de omgeving zijn de werkzaamheden aan de Wantijbrug maanden later dan gepland van start gegaan. Door deze slechte planning is overlap ontstaan met de werkzaamheden op de Botlekbrug, een belangrijke verbinding voor transporteurs die gevaarlijke stoffen vervoeren. ‘Dit is prutswerk’, zegt TLN-voorzitter Elisabeth Post. ‘Het is onbegrijpelijk dat de samenhang tussen deze verkeersaders uit het oog is verloren. Rijkswaterstaat gaat daarmee voorbij aan het economisch belang van de getroffen transportbedrijven’.

Geen dialoog
Daarnaast verzuimde Rijkswaterstaat de gedupeerde transportbedrijven te betrekken in het meedenken over oplossingen. Er was geen dialoog. De sector werd simpelweg geïnformeerd met een digitale flyer waarin Rijkswaterstaat de gelijktijdige afsluitingen van de bruggen aankondigde, inclusief strenge controles op het naleven van de verplichte omleidingen. ‘Dit soort éénrichtingsverkeer in de communicatie zorgt voor frustratie en onbegrip bij ondernemers’, stelt Post.

Verzoek om coulance
Voor bedrijven die schade door de afsluitingen ondervinden hanteert Rijkswaterstaat een zogeheten nadeelcompensatieregeling. Daarop kan alleen met succes een beroep worden gedaan als een ondernemer kan aantonen dat de schade onevenredig hoog is. In de praktijk blijkt dat dit meestal niet lukt en dat de minister beslist dat de schade moet worden gerekend tot het normale ondernemersrisico. TLN vindt dat door de gelijktijdige afsluiting van zowel de Botlekbrug als de Wantijbrug een coulante toepassing van de nadeelcompensatieregeling op zijn plaats is en wil hierover in gesprek met Rijkswaterstaat.

Meer weten?

Contact de expert

Paul Poppink

Coördinator sector en beleid